baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

Нормативно-правова база

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації». На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Павлоградською райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому він має містити:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 

 

Нормативні акти, що регулюють питання доступу до публічної інформації

Пакет роз’яснень в умовах воєнного стану

1. Які обмеження в реалізації права на свободу вираження поглядів та переконань можуть впроваджуватись в умовах воєнного стану?

2Чи підлягає обмеженню право на доступ до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів та предметів побуту в умовах воєнного стану?

3. Як особа може реалізувати своє право на доступ до публічної інформаціЇ в умовах воєнного стану?

4. Чи потрібно оприлюднювати публічну інформацію на офіційних вебсайтах під час дії обмежень у зв’язку з впровадженням воєнного стану?

5. Особливості розгляду запитів на інформацію та відстрочки в їх задоволенні в умовах воєнного стану.

6. Яким чином може бути обмежено право на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану?

7. Які особливості відмови в задоволенні запитів у зв’язку з обмеженням доступу до інформації в умовах воєнного стану?

8. Чи можна обмежити право адвоката на доступ до інформації в умовах воєнного стану?

9. Чи є законною  вимога відшкодування фактичних витрат за надання інформації в умовах воєнного стану?

10. Як отримати доступ до інформації про судові провадження в умовах воєнного стану?

11. Чи потрібно оприлюднювати інформацію про використання публічних коштів на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів (https://spending.gov.ua/) в умовах воєнного стану?

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Найпопулярніші запитання

 Як оскаржити відмову у праві на доступ?

Читать далее

Умови подання запиту:

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Читать далее

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Павлоградська районна державна адміністрація

1. Загальні положення

1.1. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України „Про доступ до публічної інформації“(далі – Закон). Читать далее

12
baner
baner
baner
baner
baner
baner