baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

Нормативно-правова база

369-р-11

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

 

25.06.2011                    м. Павлоград                    № 369-р-11

Про затвердження Порядку доступу

до публічної інформації, розпорядником

якої є Павлоградська районна державна

адміністрація

 

Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації“, „Про доступ до публічної інформації“, постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації“ в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади“ та Указом Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації“, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 червня 2011 року № -433/0/3-11 „ Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Дніпропетровська обласна державна адміністрація“: Читать далее

Умови подання запиту:

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Читать далее

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Павлоградська районна державна адміністрація

1. Загальні положення

1.1. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України „Про доступ до публічної інформації“(далі – Закон). Читать далее

baner
baner
baner
baner
baner
baner