baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

Пакет роз’яснень в умовах воєнного стану

1. Які обмеження в реалізації права на свободу вираження поглядів та переконань можуть впроваджуватись в умовах воєнного стану?

2Чи підлягає обмеженню право на доступ до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів та предметів побуту в умовах воєнного стану?

3. Як особа може реалізувати своє право на доступ до публічної інформаціЇ в умовах воєнного стану?

4. Чи потрібно оприлюднювати публічну інформацію на офіційних вебсайтах під час дії обмежень у зв’язку з впровадженням воєнного стану?

5. Особливості розгляду запитів на інформацію та відстрочки в їх задоволенні в умовах воєнного стану.

6. Яким чином може бути обмежено право на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану?

7. Які особливості відмови в задоволенні запитів у зв’язку з обмеженням доступу до інформації в умовах воєнного стану?

8. Чи можна обмежити право адвоката на доступ до інформації в умовах воєнного стану?

9. Чи є законною  вимога відшкодування фактичних витрат за надання інформації в умовах воєнного стану?

10. Як отримати доступ до інформації про судові провадження в умовах воєнного стану?

11. Чи потрібно оприлюднювати інформацію про використання публічних коштів на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів (https://spending.gov.ua/) в умовах воєнного стану?

 

Р-171-0-335-17 в_д 03.04.2017 з дод. затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію

Розпор. Порядок складання запитів на публічну інформацію ПРДА

Розпорядження щодо витрат на копіювання ПРДА

 

Р-255-0-335-14 в_д 01.07.2014 внесення змін до розпорядження 314

Р-254-0-335-14 в_д 01.07.2014 внесення змін до розпорядження 313

 

314-р-12 в_д 04.07.2012 затвердження Порядку складання та подання запитів

дод. 2 до 314-р-12 в_д 04.07.2012

дод. до 314-р-12 в_д 04.07.2012

 

313-р-12 в_д 04.07.2012 затвердження розміру фактичних витрат на копіювання

дод 3. до 313-р-12 в_д 04.07.2012

дод. 2 до 313-р-12 в_д 04.07.2012

дод. до 313-р-12 в_д 04.07.2012

 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

 

25.06.2011                    м. Павлоград                    № 369-р-11

Про затвердження Порядку доступу

до публічної інформації, розпорядником

якої є Павлоградська районна державна

адміністрація

 

Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації“, „Про доступ до публічної інформації“, постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації“ в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади“ та Указом Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації“, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 червня 2011 року № -433/0/3-11 „ Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Дніпропетровська обласна державна адміністрація“:

1. Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Павлоградська районна державна адміністрація (далі – Порядок), що додається.

1.2.Форму запиту на інформацію (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів та начальникам управлінь райдержадміністрації до 5 липня 2011 року визначити осіб, відповідальних за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, та внести відповідні зміни до посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи.

3. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю райдержадміністрації (Заброда):

3.1. Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України „Про доступ до публічної інформації“.

3.2. Довести Порядок та форму запиту на інформацію до громадськості через друковані засоби масової інформації.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на загальний відділ райдержадміністрації, контроль – на керівника апарату райдержадміністрації Денисову С.В.

 

Голова райдержадміністрації ДУДНІК В.М.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

25.06.2011 № 369-р-11

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Павлоградська районна державна адміністрація

1. Загальні положення

1.1. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України „Про доступ до публічної інформації“(далі – Закон).

1.2. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

 • запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
 • розпорядник інформації – Павлоградська районна державна адміністрація;
 • загальний відділ райдержадміністрації – спеціальний структурний підрозділ , що забезпечує доступ запитувачів до інформації згідно з вимогами, визначеними Законом.

1.3. Райдержадміністрація не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

 • стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
 • стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Порядок надання інформації за запитами

2.1. Запити на інформацію подаються до райдержадміністрації в усній чи письмовій формі на вибір запитувача, в робочий час, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації:

 • на поштову адресу: 51400, м. Павлоград , вул. К.Маркса, 98 (на конверті вказувати „Публічна інформація“);
 • на електронну адресу: info@pgrda.dp.ua;
 • за телефоном: (05632) 6- 39-45.

2.2. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації“ так і шляхом заповнення затвердженої форми (додається).

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє особа, відповідальна за доступ до публічної інформації, головний спеціаліст юридичного сектору, відповідальний за роботу із зверненнями громадян або інша особа, визначена відповідальною за організацію доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

У разі недотримання вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації“, розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту.

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну форму отримання інформації.

2.3. Райдержадміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.4. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом райдержадміністрації.

2.5. Загальний відділ райдержадміністрації після реєстрації та обробки запиту, залежно від його змісту, в той самий день подає його заступникові голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень. Заступник голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень визначає відповідальний структурний підрозділ за розгляд запиту на інформацію.

2.6. Відповідь на запит надається за підписом заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, яка візується лише начальником структурного підрозділу, визначеного відповідальним за розгляд запиту на інформацію, особою, відповідальною за доступ до публічної інформації такого підрозділу. Після цього запит реєструється у загальному відділі райдержадміністрації і відправляється заявникові.

2.7. Райдержадміністрацією не може бути надана інформація, що законодавством України та нормативно-правовими актами райдержадміністрації визначена як інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова тощо).

2.8. У разі якщо райдержадміністрація не володіє запитуваною інформацією, але їй за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, вона направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Якщо райдержадміністрація не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, і не зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій статті 22 Закону, заявник повідомляється про відмову у задоволенні запиту на інформацію у письмовій формі.

2.9. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друкування документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друкування визначається райдержадміністрацією в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Якщо розпорядник інформації не встановив розмір плати за друкування або копіювання, інформація надається безкоштовно.

При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друкування не стягується.

2.10. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів з документів, копіювання, друкування інформації, проводиться в будівлі Павлоградської райдержадміністрації (другий поверх, каб.201, юридичний сектор) головним спеціалістом, відповідальним за роботу із зверненнями громадян або спеціалістом, який його заміщує відповідно до посадових обов’язків, у такому порядку.

2.11. При зверненні особи з проханням надати виписку, копіювати, сканувати інформацію тощо, яка зберігається в загальному відділі райдержадміністрації, оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається керівнику апарату райдержадміністрації.

2.12. Керівник апарату райдержадміністрації дає доручення начальникові загального відділу райдержадміністрації підготувати копії документів, за якими зроблений запит, і передати їх головному спеціалістові, відповідальному за доступ до публічної інформації, відділу роботи із зверненнями громадян або спеціалістові, який його заміщує відповідно до посадових обов’язків, у присутності якого буде здійснюватися робота з документами.

Після ознайомлення з документами головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян, відповідальний за доступ до публічної інформації, робить запис у журналі обліку робіт з надання виписок, фотографування, копіювання, сканування інформації за запитами на інформацію.

2.13. Копіювання, друкування інформації здійснюється загальним відділом після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних з оформленням відповіді.

Якщо у місячний строк з моменту надходження до райдержадміністрації запиту не надаються документи, що підтверджують повну оплату витрат, в журналі обліку робіт з надання виписок, копіювання, сканування, друкування інформації за запитами на інформацію робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит.

2.14. Загальний відділ райдержадміністрації здійснює контроль та систематично інформує керівника апарату райдержадміністрації про кількість і характер запитів на інформацію та доводить зазначену інформацію до сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю райдержадміністрації для оприлюднення.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації С.В.ДЕНИСОВА

 

 

ПРИЙОМ ЗАПИТІВ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Форми подання запитів на вибір запитувача:

 • Поштою на адресу: вул. К.Маркса, 98 м. Павлоград
 • Електронною поштою на адресу: info@pgrda.dp.ua
 • Усно телефоном: (056)32 6-39-45, 32 6-09-76
 • Факсом: (056)32 6-26-24
baner
baner
baner
baner
baner
baner