baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

Про виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Павлоградському районі.

 З метою забезпечення прозорості та відкритості в роботі органів виконавчої влади був прийнятий Закон України „Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон), який набрав чинності 10 травня 2011 року. Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний інтерес. Це величезний крок до створення відкритості та прозорості влади.

На виконання Закону та Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, відповідних розпоряджень облдержадміністрації в райдержадміністрації створено відповідну нормативну базу.

Робота з цього напряму  ведеться згідно з розпорядженнями голови райдержадміністрації від 06 червня 2011 року № 332-р-11 “Про організацію роботи щодо  виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, від 25 червня 2011 року № 369-р-11 “Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Павлоградська районна державна адміністрація”, планом заходів щодо виконання Указу Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” в Павлоградській райдержадміністрації.

Також розроблено Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Павлоградській районній державній адміністрації, при наявності яких документам присвоюється гриф “Для службового користування”, затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 17 листопада 2011 року № 609-р-11.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від  07 травня             2012 року № Р-304/0/3-12 „Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та порядок відшкодування  цих витрат“ (зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області  від 23 травня 2012 року № 20/1754) та розпорядження голови облдержадміністрації 07 травня 2012 року                               № Р-303/0/3-12 „Про затвердження Порядку складання та подання                      запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Дніпропетровська облдержадміністрація“ (зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області  від 23 травня 2012 року № 19/1753) були розробленні та направлені на державну реєстрацію до Павлоградського міськрайонного відділу юстиції розпорядження голови райдержадміністрації від 04 липня 2012 року №313-р-12 „Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат“  та розпорядження голови райдержадміністрації від 04 липня 2012 року № 314-р-12 „Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Павлоградська райдержадміністрація“.

Відповідно до вищезазначених розпоряджень загальний відділ райдержадміністрації визначено спеціальним структурним підрозділом, що забезпечує доступ запитувачів до інформації згідно з вимогами, визначеними Законом. Загальний відділ райдержадміністрації здійснює контроль та систематично інформує  керівника апарату райдержадміністрації про кількість і характер запитів на інформацію та доводить зазначену інформацію до сектору  з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю райдержадміністрації  для оприлюднення.

Звіти про кількість запитів, їх виконання готуються загальним відділом щомісячно та передаються сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю райдержадміністрації для оприлюднення на веб-сайті Павлоградського району.

Упродовж липня – грудня 2012 року до Павлоградської районної державної адміністрації надійшло 19  інформаційних запитів (липень – 9,              серпень  – 1, вересень – 3, жовтень – 3, листопад – 3, грудень — 0).

Слід зазначити, що найбільше запитів подаються особисто                     запитувачами — 10, електронною поштою – 5,  поштою – 4.

Від фізичних осіб надійшло 8 запитів, від юридичних осіб-11.

Слід зазначити, що факти повторного надходження запитів на інформацію відсутні.

Усі запити були розглянуті, запитувачам інформації  надано ґрунтовні відповіді у відповідні терміни, які визначені  Законом України „Про доступ до публічної інформації“.

Павлоградською райдержадміністрацією опрацьовано 19 інформаційних запитів управління економіки – 2, юридичним сектор – 4 , відділом надзвичайних ситуацій — 1, управлінням агропромислового розвитку – 4, державним реєстратором –1 , відділом організаційно-кадрової роботи – 3, відділом освіти – 1, загальним відділом – 1, відділом регіонального розвитку, містобудування та архітектури  – 1, відділ ведення державного реєстру         виборців – 1.

Запитувачів цікавила інформація: про аграрний сектор, земельні відносини — 8; освіта, наука, діяльність – 1; про стан довкілля – 2; щодо надзвичайних ситуацій, та загроз стихійного лиха – 1; інше — 7.

На підставі викладеного вище можна зробити висновок щодо доцільності продовження цілеспрямованої роботи з виконання вимог чинного законодавства України стосовно доступу до публічної інформації, здійснення систематичного моніторингу, надання рекомендацій з метою усунення виявлених недоліків.

Начальник загального

відділу райдержадміністрації                                                                                                             Н.С. ОБ’ЄДКОВА

baner
baner
baner
baner
baner
baner