baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

370-р-13

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

02.09.2013                      м. Павлоград                      № 370-р-13

 

Про звіт Богуславського сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих

повноважень органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення відділами, управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Богуславської сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Звіт Богуславського сільського голови Білокіз В.В. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати Богуславському сільському голові Білокіз В.В.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за перше півріччя 2013 року за кожним джерелом надходжень та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2013 рік, особливо в частині податку з доходів фізичних осіб, плати за землю.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2013 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2013 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством.  Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення надходжень порівняно з сумою, урахованою в бюджеті на 2013 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Сприяти протягом 2013 року виконанню робіт щодо облаштування об’єктів та приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.5. Забезпечити приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.6. Здійснювати контроль за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності.

2.7. Передбачити в бюджеті сільської ради на 2014 рік кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг для отримання коштів з державного  бюджету.

2.8. Забезпечити розробку схеми санітарної очистки населених пунктів сільської ради, відвести в установленому порядку земельну ділянку для видалення побутових відходів.

2.9. Забезпечити освоєння фонду охорони навколишнього природного середовища.

2.10. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.11. Звітувати до 01 жовтня 2013 року про стан підготовки до введення в дію з 1 січня 2014 року нормативної грошової оцінки земель с. Богуслав.

2.12.  Провести до жовтня 2013 року інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури, об’єктами комунальної власності, кладовищами, тощо. Інформувати про стан реєстрації речових прав на земельні ділянки під дитячий садок „Сонечко”, будівлі сільської ради, сільського будинку культури, стадіону.

2.13. На виконання доручення голови райдержадміністрації від 07 вересня 2009 року № 78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв) до кінця 2013 року оформити та зареєструвати право власності на 32 земельні ділянки взамін сертифікатів.

2.14. Постійно проводити роботу щодо мобілізації коштів в місцевий бюджет за рахунок використання земельних ділянок.

2.15. Продовжити роботу щодо відкриття групи короткотривалого перебування дітей 5-річного віку на базі Богуславської ЗШ І-ІІІ ст.

2.16. Вжити заходів щодо забезпечення безпечності руху школярів Богуславської ЗШ І-ІІІ ст. до школи на переході траси Дніпропетровськ — Тернівка в районі школи (встановлення заборонного знаку, що обмежує швидкість руху, попереджувальних знаків, поновлення дорожньої розмітки, встановлення „лежачого поліцейського” та інш.).

2.17. Підвищити відповідальність за виконання вимог законодавчих актів щодо охорони прав та інтересів дітей, згідно з вимогами чинного законодавства своєчасно виявляти дітей, які залишилися без батьківського піклування, з оформленням відповідних документів.

2.18. Розвивати сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території сільської ради.

2.19. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.

2.20. Створити протягом 2013 року Реєстр приміщень житлового фонду соціального призначення згідно з Законом України „Про житловий фонд соціального призначення”, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.21. Впорядкувати та зберегти існуюче житло, яке закріплене за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та особами з їх числа.

2.22. Провести заміну опалювального котла, косметичного ремонту котельні сільського будинку культури.

2.23. Провести косметичний ремонт, замінити вікна, вирішити питання телефонізації сільської бібліотеки.

2.24. Залучати якнайбільше юнацтва та дітей пільгової категорії (з багатодітних сімей, малозабезпечених) до художньої самодіяльності.

3. Богуславському сільському голові Білокіз В.В. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 25 грудня 2013 року.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації (Жук), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Чорного І.М.

Голова райдержадміністрації                                                                   В.М. ДУДНІК

baner
baner
baner
baner
baner
baner