baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-69/0/335-19

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

27.03.2019                                   м. Павлоград                                 № Р-69/0/335-19

Про підготовку агроформувань району

усіх форм власності до проведення

весняно-польових робіт в 2019 році

     Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації» з метою своєчасного і якісного проведення комплексу весняно-польових робіт у 2019 році:

  1. Інформацію в.о. начальника відділу агропромислового розвитку «Про підготовку агроформувань району усіх форм власності до проведення весняно-польових робіт в 2019 році» взяти до відома.
  2. Рекомендувати керівникам агроформувань району усіх форм власності:

2.1. Забезпечити повне виконання заходів щодо організації проведення весняно-польових робіт в оптимальні строки згідно наукових рекомендацій.

2.2. Взяти під особливий контроль стан озимих культур.

2.3. Постійно оптимізувати структуру посівних площ шляхом  утримання зернової групи на рівні 60% посівних площ, соняшнику  не більше 20%.

2.4. Забезпечити посів ярих зернових культур насінням не нижче І та ІІ репродукції

2.5. Максимально мобілізувати наявні технічні, фінансові, трудові та інші ресурси при проведенні комплексу весняно-польових робіт.

2.6. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам зайнятим в аграрному секторі та недопущення заборгованості.

2.7. Забезпечити проходження обов’язкового медичного огляду всіх працівників. Посилити контроль за виконанням законодавства з охорони праці для запобігання травматизму та нещасних випадків на виробництві. Перед початком польових робіт провести інструктажі та заняття з відповідними категоріями працюючих.

2.8. Посилити контроль за дотриманням санітарних правил по зберіганню, транспортуванню та внесенню мінеральних добрив та пестицидів.

  1. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:

3.1. Здійснювати постійний контроль за організацією проведення агроформуваннями району комплексу весняно-польових робіт в агротехнічні строки згідно з робочим планом.

3.2. Надавати сільськогосподарським товаровиробникам району рекомендації щодо дотримання нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах.

  1. Рекомендувати начальнику сектору (патрульної поліції) Павлоградського відділення поліції ГУ НП в Дніпропетровській області забезпечити безпеку дорожнього руху під час переміщення широкозахватної техніки.
  2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 28 березня 2018 року № 144/0/335-18 «Про підготовку агроформувань району всіх форм власності до проведення весняно-польових робіт 2018 році» вважати таким, що втратило чинність.

     6. Про хід виконання цього розпорядження інформувати райдержадміністрацію  до  28                  червня 2019 року.

  1. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на в.о. начальника відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації, контроль — на першого заступника голови райдержадміністрації.

 

Голова райдержадміністрації                                                          С.Є.МАКСИМЧУК

 

 

Додаток до

розпорядження голови

райдержадміністрації

 

Інформація про підготовку агроформувань району

усіх форм власності до проведення весняно-польових робіт в 2019  році

         Провідне місце в розвитку Павлоградського району займає сільське господарство, основу якого становлять 147 сільськогосподарських підприємств всіх форм власності, в тому числі 19 товариств з обмеженою відповідальністю, 12 приватних підприємств, 115 фермерських господарств, один сільськогосподарський кооператив. Підприємства району мають переважно  зерновий напрямок виробництва.

         За сільськогосподарським призначенням в районі налічується 88,8 тис. га сільськогосподарських угідь, з них 83,3 тис. га ріллі, 1,6 тис. га багаторічних насаджень 26,3 тис.га сіножаті та пасовища.

        Восени 2019 року під урожай поточного року посіяно озимих культур на площі 34,1 тис. га (122,1% до показників минулого року), з них на зерно 26,6 тис. га (115,6%, озимого ячменю – 1,77 тис. га (145,1%), озимого ріпаку – 5,8 тис. га (155%).

       Згідно оперативної інформації — стан озимих культур  на сьогодні   в цілому можна класифікувати як задовільний,  але не виключається можливість пересіву.

        Програмою розвитку галузі рослинництва на 2019 рік передбачено посіви зернової групи на площі 53,6 тис.га, що складає 62 % від загальної площі ріллі, що дасть можливість здійснити виробництво зерна на рівні 131,6 тис. тонн. (для порівняння у 2018 р. – 123,1 тис. т). З метою недопущення подальшого зменшення виробництва зерна підприємствам необхідно оптимізувати структуру посівних площ та привести її у відповідність до науково-обгрунтованої системи землеробства.

         По плану проведення весняно-польових робіт буде посіяно 2200 га ярої пшениці, 10 450 га ярого ячменю, 200 га вівса. Всього планується посіяти ранніх культур на площі 14 850 га. Також планується посіяти 120 га гречки, 200 га вівса, 100 га сої, 2000 га гороху, 8250 га кукурудзи, 17 000 га соняшнику.

      Згідно робочого плану в господарствах всіх форм власності району проводиться ранньовесняне боронування та перша культивація на загальній площі 47,8 тис.га, в тому числі під посів ранніх зернових культур на площі 14,1 тис.га.

     На польових роботах планується задіяти 196 агрегати для культивації та 153 агрегати на посіви, в тому числі 200 сівалок.

      До початку весняно-польових робіт на 100 % відремонтована сільськогосподарська техніка, яка задіяна в роботах.

     Для проведення весняно-польових робіт у 2019 році необхідно придбати 1845 т дизельного палива, 565 т бензину, 80 т мастил. На сьогодні переважна більшість господарств забезпечені пально-мастильними матеріалами .

         Господарствами району засипано 2070 тонн (100%) насіннєвого матеріалу ярих зернових культур.

         На весняно-польові роботи для підживлення озимих культур та посіву ярого клину закуплено 2,86 тис.тонн мінеральних добрив, що становить 100% від потреби, в тому числі 2,2 тис. т – азотних.

       Що стосується засобів захисту рослин, то при потребі  на весняно-польові роботи 70,0 тонн – господарства району, згідно договорів на поставку пестицидів та агрохімікатів, забезпечені на 90% ( або 63,0 тонни).

      В зв’язку з тим, що сільгосппідприємства району не мають власного паспортизованого складу для зберігання засобів захисту рослин, постачання засобів захисту рослин  проводиться в день внесення.

      З метою недопущення отруєння хімічними речовинами навколишнього середовища  особливу увагу в господарствах приділяють зберіганню та знешкодженню тари після використання  пестицидів. Згідно п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.1996 року №354 утилізація, знищення та знешкодження тари з під пестицидів здійснюється підприємствами виробниками, а також іншими підприємствами, які мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.  У цьому напрямку по нашому району працюють ТОВ «Метал торг – Д» у м. Дніпро та ТОВ «Мега – економ» м.Київ.

          Згідно оперативної інформації сільгосптоваровиробниками району укладені договори з постачальниками, де обговорено повернення порожньої тари з подальшою її утилізацією.

         В квітні поточного року на базі Павлоградського району планується провести навчання по безпечному поводженню при роботі з пестицидами та агрохімікатами. Навчання проводили представники ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд».

       З метою запобігання виробничого травматизму  та підвищення рівня охорони праці про проведенні комплексу весняно-польових робіт  сільгосппідприємствами району були вжиті наступні заходи:

 — визначені відповідальні особи за організацію охорони праці під час проведення весняно-польових робіт;

  — проведено відповідні інструктажі з охорони праці та пожежної  безпеки згідно  чинного законодавства;

— проведено періодичні медичні огляди  працівників, які будуть задіяні на весняно-польових роботах;

— працюючих забезпечено спецодягом, засобами індивідуального захисту, аптечками, питною водою, гарячим харчуванням.

         Тобто, підсумовуючи зазначену інформацію слід зазначити, що агроформування району виконали великі обсяги робіт щодо належної організації і підготовки до проведення комплексу весняно-польових робіт.  В цілому сільгосппідприємства району готові до проведення посівних робіт.

 

В.о. начальника відділу

агропромислового розвитку                                                                                   Ю.С.Дейнеженко

 

Погоджено

Перший заступник

голова райдержадміністрації

________________ О.С.Краснов

baner
baner
baner
baner
baner
baner