baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-92/0/335-15

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

27.02.2015                         м. Павлоград                      № Р-92/0/335-15

Про звіт Поперечненського сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих повноважень

органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Поперечненської сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Звіт Поперечненського сільського голови Чупікової М.Я. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати Поперечненському сільському голові Чупіковій М.Я.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за 2014 рік за кожним дохідним джерелом та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2015 рік.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2015 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2015 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством. Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення надходжень  порівняно з сумою, врахованою в бюджеті на 2015 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Забезпечити до кінця 2015 року своєчасне освоєння коштів субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах сільської ради.

2.5. Забезпечити розробку схеми санітарної очистки, відвести в установленому порядку земельну ділянку і облаштувати місце видалення побутових відходів.

2.6. Забезпечити своєчасне освоєння коштів з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах сільської ради.

2.7. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.8. Переглянути протягом І кварталу 2015 року умови договорів оренди в частині справляння орендної плати за використання земельних ділянок орендарями, та в разі необхідності, прийняти відповідне рішення сесії сільської ради і укласти додаткові угоди до діючих договорів оренди земельних ділянок.

2.9. Провести інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури (школа, будівля сільської ради), під об’єктами комунальної власності, під кладовищами, тощо.

2.10. На виконання доручення голови райдержадміністрації від 07 вересня 2009 року №78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв)” протягом першого півріччя 2015 року оформити та зареєструвати право власності на  2 земельні ділянки взамін сертифікатів, у тому числі спадкоємцям 2 земельних ділянок (паїв), власники яких померли („відумерла спадщина”).

2.11. Постійно здійснювати моніторинг та сприяти виконанню робіт щодо облаштування приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.12. Здійснювати моніторинг стану містобудівної документації.

2.13. Привести власні нормативно-правові акти у відповідність до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.14. Забезпечити розроблення проекту планування та забудови села Новомиколаївське.

2.15. Розглянути можливість оновлення проекту планування та забудови села Степ.

2.16. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.

Проводити роботу серед підприємців, забезпечити наявність рекламної продукції в магазинах щодо заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім.

2.17. Розвивати сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території сільської ради.

2.18. Розглянути до 01 березня 2015 року питання підвезення дітей дошкільного віку із сіл Степ, Свідівок до дошкільного навчального закладу „Колосок”.

2.19. Здійснити капітальний ремонт приміщення СБК та косметичний ремонт бібліотеки.

2.20. Вжити заходів щодо покращення матеріальної-технічної бази СБК (придбати: стільці, меблі, звукову та світлову апаратуру, комп’ютер та здійснити підключення до мережі інтернет).

2.21. Активізувати роботу сільського будинку культури щодо залучення якнайбільше здібних дітей пільгової категорії та дорослих до участі у колективах художньої самодіяльності.

2.22. Активізувати роботу щодо заключення охоронних договорів на пам’ятки археології.

2.23. Передбачити кошти на комплектування фондів сільського будинку культури та на передплату періодичних видань.

2.24. Вжити невідкладних заходів щодо покращення виконання делегованих повноважень з питань фізичної культури і спорту на території сільської ради та участі команд ФСК „Поперечне” у районних змаганнях

3. Поперечненському сільському голові Чупіковій М.Я. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 01 липня 2015 року.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.

 

В.о. голови райдержадміністрації

І.М. ЧОРНИЙ

baner
baner
baner
baner
baner
baner