baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

Умови подання запиту:

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Читать далее

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Павлоградська районна державна адміністрація

1. Загальні положення

1.1. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України „Про доступ до публічної інформації“(далі – Закон). Читать далее

369-р-11

Пакет роз’яснень в умовах воєнного стану

1. Які обмеження в реалізації права на свободу вираження поглядів та переконань можуть впроваджуватись в умовах воєнного стану?

2Чи підлягає обмеженню право на доступ до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів та предметів побуту в умовах воєнного стану?

3. Як особа може реалізувати своє право на доступ до публічної інформаціЇ в умовах воєнного стану?

4. Чи потрібно оприлюднювати публічну інформацію на офіційних вебсайтах під час дії обмежень у зв’язку з впровадженням воєнного стану?

5. Особливості розгляду запитів на інформацію та відстрочки в їх задоволенні в умовах воєнного стану.

6. Яким чином може бути обмежено право на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану?

7. Які особливості відмови в задоволенні запитів у зв’язку з обмеженням доступу до інформації в умовах воєнного стану?

8. Чи можна обмежити право адвоката на доступ до інформації в умовах воєнного стану?

9. Чи є законною  вимога відшкодування фактичних витрат за надання інформації в умовах воєнного стану?

10. Як отримати доступ до інформації про судові провадження в умовах воєнного стану?

11. Чи потрібно оприлюднювати інформацію про використання публічних коштів на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів (https://spending.gov.ua/) в умовах воєнного стану?

 

Р-171-0-335-17 в_д 03.04.2017 з дод. затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію

Розпор. Порядок складання запитів на публічну інформацію ПРДА

Розпорядження щодо витрат на копіювання ПРДА

 

Р-255-0-335-14 в_д 01.07.2014 внесення змін до розпорядження 314

Р-254-0-335-14 в_д 01.07.2014 внесення змін до розпорядження 313

 

314-р-12 в_д 04.07.2012 затвердження Порядку складання та подання запитів

дод. 2 до 314-р-12 в_д 04.07.2012

дод. до 314-р-12 в_д 04.07.2012

 

313-р-12 в_д 04.07.2012 затвердження розміру фактичних витрат на копіювання

дод 3. до 313-р-12 в_д 04.07.2012

дод. 2 до 313-р-12 в_д 04.07.2012

дод. до 313-р-12 в_д 04.07.2012

 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

 

25.06.2011                    м. Павлоград                    № 369-р-11

Про затвердження Порядку доступу

до публічної інформації, розпорядником

якої є Павлоградська районна державна

адміністрація

 

Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації“, „Про доступ до публічної інформації“, постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації“ в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади“ та Указом Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації“, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 червня 2011 року № -433/0/3-11 „ Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Дніпропетровська обласна державна адміністрація“: Читать далее

baner
baner
baner
baner
baner
baner