baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-172/0/335-14

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

24.04.2014                               м. Павлоград                         № Р-172/0/335-14

Про звіт Кочережківського сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих

повноважень органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Кочережківської сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Звіт Кочережківського сільського голови Шевели В.О. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати Кочережківському сільському голові Шевелі В.О.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за 2013 рік за кожним джерелом надходжень та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2014 рік, особливо в частині податку з доходів фізичних осіб, плати за землю.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2014 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2014 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством.  Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення надходжень порівняно  з  сумою, врахованою в бюджеті на 2014 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Забезпечити своєчасне освоєння коштів субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах сільської ради.

2.5. Забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації за кошти місцевого бюджету для отримання коштів з державного або обласного бюджету на ремонт доріг.

2.6. Забезпечити розробку схеми санітарної очистки населених пунктів сільської ради за кошти районного бюджету, відвести в установленому порядку земельну ділянку і облаштувати місце видалення побутових відходів, яке б відповідало встановленим вимогам санітарного та екологічного законодавства.

2.7. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.8. Протягом першого півріччя 2014 року переглянути умови договорів оренди в частині справляння орендної плати за використання земельних ділянок орендарями, та в разі необхідності, прийняти відповідне рішення сесії сільської ради і укласти додаткові угоди до діючих договорів оренди земельних ділянок.

2.9. Провести протягом поточного року інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури, комунальної власності, під кладовищами тощо.

2.10. На виконання доручення голови райдержадміністрації від 07 вересня 2009 року № 78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв)” протягом першого півріччя 2014 року оформити та зареєструвати право власності на 37 земельних ділянок взамін сертифікатів, у тому числі спадкоємцям 37-ти земельних ділянок (паїв), власники яких померли („відумерла спадщина”).

2.11. Сприяти протягом першого півріччя 2014 року виконанню робіт щодо облаштування приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.12. Забезпечити розроблення проекту планування та забудови села Підлісне, затвердити рішенням сесії.

2.13. Забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.14. Сприяти здійсненню огородження твердого покриття території Кочерезького НВК  та дитячого майданчика до 01 вересня 2014 року.

2.15. Сприяти впровадженню проекту місцевого самоврядування „Здоров’язберігаючі технології – інноваційний крок до розвитку особистості в умовах школи-комплексу”.

2.16. Сприяти фінансовій підтримці Кочерезькому НВК під час роботи пришкільного оздоровчого табору в період з 01.06 до 20.08.2014 року

2.17. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.

2.18. Створити житловий фонд соціального призначення згідно з Законом України „Про житловий фонд соціального призначення”, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.19. Розвивати сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території сільської ради.

2.20. Активізувати роботу щодо залучення нових учасників-аматорів до дитячих колективів.

2.21. Вжити заходів щодо покращення матеріальної бази Кочережківського Народного Дому (оновлення звукопідсилюючої апаратури, придбання комп’ютерної техніки).

2.22. Вирішити питання щодо виділення коштів на ремонт, комплектування фондів, передплату періодичних видань, заміну вікон, придбання комп’ютерної техніки для сільської бібліотеки.

2.23. Активізувати роботу щодо заключення охоронних договорів на пам’ятки археології.

3. Кочережківському сільському голові Шевелі В.О. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 01 серпня 2014 року.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації, контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Чорного І.М.

Голова райдержадміністрації                                                             В.М.ДУДНІК

baner
baner
baner
baner
baner
baner