baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-122/0/335-14

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

31.03.2014                               м. Павлоград                      №  Р-122/0/335-14

Про звіт Булахівського сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих

повноважень органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Булахівської сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Звіт Булахівського сільського голови Окселенка М.О. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати Булахівському сільському голові Окселенку М.О.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за 2013 рік за кожним джерелом надходжень та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2014 рік, особливо в частині податку з доходів фізичних осіб, плати за землю.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2014 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2014 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством.  Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення  надходжень  порівняно  з  сумою,   врахованою   в   бюджеті   на 2014 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Забезпечити своєчасне освоєння коштів субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах сільської ради.

2.5. Забезпечити в термін до жовтня 2014 року виготовлення проектно-кошторисної документації „Ремонт Булахівського сільського будинку культури на його базі центру дозвілля. Капітальний ремонт покрівлі”.

2.6. Забезпечити розробку схеми санітарної очистки населених пунктів сільської ради, відвести в установленому порядку земельну ділянку для видалення побутових відходів.

2.7. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.8. Протягом першого півріччя 2014 року переглянути умови договорів оренди в частині справляння орендної плати за використання земельних ділянок орендарями, та в разі необхідності, прийняти відповідне рішення сесії сільської ради і укласти додаткові угоди до діючих договорів оренди земельних ділянок.

2.9. Провести протягом поточного року інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури, комунальної власності, під кладовищами тощо.

2.10. На виконання доручення голови райдержадміністрації від 07 вересня 2009 року № 78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв)” протягом першого півріччя 2014 року оформити та зареєструвати право власності на 26 земельних ділянок взамін сертифікатів, у тому числі спадкоємцям 26-ти земельних ділянок (паїв), власники яких померли („відумерла спадщина”).

2.11. Сприяти протягом першого півріччя 2014 року виконанню робіт щодо облаштування приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.12. Розглянути протягом 2014 року питання щодо необхідності оновлення містобудівної документації.

2.13. Забезпечити розроблення генерального плану села Червона Долина.

2.14. Забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.15. Вирішити до 01 вересня 2014 року питання щодо ремонту огорожі території дошкільного закладу.

2.16. Продовжити протягом року роботу щодо реалізації проекту місцевого самоврядування на тему: „Повноцінне харчування — здоров’я дитини, майбутнє України”.

2.17. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.  Розглянути на сесії сільської ради та прийняти рішення про обмеження продажу тютюнових та алкогольних виробів у магазинах, які знаходяться на відстані менше 300 м від навчального закладу.

Провести роботу серед підприємців, забезпечити наявність рекламної продукції в магазинах щодо заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім.

2.18. Забезпечити контроль за збереженням житла та майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування на території сільської ради.

2.19. Створити житловий фонд соціального призначення згідно з Законом України „Про житловий фонд соціального призначення”, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.20. Вирішити питання щодо проведення капітального ремонту приміщень, модернізації системи опалення закладів культури сільської ради: сільського будинку культури, бібліотеки та народного історико-краєзнавчого музею.

2.21. Вжити заходів щодо покращення матеріальної бази закладів культури (придбання звукової та світлової апаратури, телефонізація закладів, проведення мережі Інтернет; поповнення книжкового фонду, передплата періодичних видань).

2.22. Активізувати роботу щодо заключення охоронних договорів на пам’ятки археології.

2.23. Приділити належну увагу щодо підготовки спортивної бази та місць проведення обласних змагань у травні та серпні 2014 року в с. Булахівка.

3. Булахівському сільському голові Окселенку М.О. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 01 липня 2014 року.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації, контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Чорного І.М.

Голова райдержадміністрації                                                             В.М.ДУДНІК

baner
baner
baner
baner
baner
baner