baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-74/0/335-14

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

04.03.2014                                      м. Павлоград                                № Р-74/0/335-14

Про звіт Поперечненського сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих повноважень

органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення відділами, управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ  у виконкомі Поперечненської сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Звіт Поперечненського сільського голови Чупікової М.Я. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати Поперечненському сільському голові Чупіковій М.Я.

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за 2013 рік за кожним джерелом надходжень та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2014 рік, особливо в частині податку з доходів фізичних осіб, плати за землю.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2014 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2014 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством. Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення  надходжень  порівняно  з  сумою,  врахованою  в бюджеті на 2014 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Забезпечити своєчасне освоєння коштів субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах сільської ради.

2.5. Забезпечити розробку схеми санітарної очистки населених пунктів сільської ради, відвести в установленому порядку земельну ділянку для видалення побутових відходів.

2.6. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.7. Протягом першого півріччя 2014 року переглянути умови договорів оренди в частині справляння орендної плати за використання земельних ділянок орендарями, та в разі необхідності, прийняти відповідне рішення сесії сільської ради і укласти додаткові угоди до діючих договорів оренди земельних ділянок.

2.8. Провести протягом поточного року інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури (школа, дитячі садочки), під об’єктами комунальної власності, під кладовищами тощо.

2.9. На виконання доручення голови райдержадміністрації від 07 вересня 2009 року № 78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв)” протягом першого півріччя 2014 року оформити та зареєструвати право власності на 3 земельні ділянки взамін сертифікатів, у тому числі спадкоємцям 3-х земельних ділянок (паїв),  власники яких померли („відумерла спадщина”).

2.10. Сприяти протягом першого півріччя 2014 року виконанню робіт щодо облаштування приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.11. Розглянути протягом першого кварталу 2014 року питання щодо необхідності оновлення містобудівної документації населених пунктів Поперечне, Степ, Свідівок.

2.12. Забезпечити розроблення проекту планування та забудови села Новомиколаївське.

2.13. Здійснювати контроль за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності.

2.14. Забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.15. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення якісною питною водою с. Поперечне та об’єктів соціальної сфери (обладнання нової свердловини.

2.16. Розвивати сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території сільської ради.

2.17. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.  Розглянути на сесії сільської ради та прийняти рішення про обмеження продажу тютюнових та алкогольних виробів у магазинах, які знаходяться на відстані менше 300 м від навчального закладу.

Провести роботу серед підприємців, забезпечити наявність рекламної продукції в магазинах щодо заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім.

2.18. Вирішити питання щодо проведення капітального ремонту приміщення Поперечненського сільського будинку культури та косметичного ремонту сільської бібліотеки.

2.19. Вжити заходів щодо покращення матеріальної бази закладів культури (придбання нових меблів, стільців, звукової та світлової апаратури, придбання комп’ютеру та проведення мережі Інтернет; поповнення книжкового фонду, передплата періодичних видань).

Поновити роботу гуртків художньої самодіяльності. Залучати якнайбільше дітей пільгової категорії, зокрема, з багатодітних сімей до художньої самодіяльності.

2.20. Активізувати роботу щодо заключення охоронних договорів на пам’ятки археології.

2.21. Вжити заходів щодо покращення виконання делегованих повноважень з питань фізичної культури і спорту на території сільської ради та участі команд ФСК „Поперечне” у районних змаганнях.

3. Поперечненському сільському голові Чупіковій М.Я. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 01 липня 2014 року.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації, контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Чорного І.М.

Голова райдержадміністрації                                                             В.М.ДУДНІК

baner
baner
baner
baner
baner
baner