baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

ПАВЛОГРАДСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

23.02.2022                 м. Павлоград                   № Р-68/0/335-22

 

 

Про стан виконавської дисципліни

за підсумками 2021 року та завдання

щодо посилення контролю за виконанням

актів та доручень Президента України,

документів Кабінету Міністрів України,

розпоряджень і доручень голови

облдержадміністрації та голови райдержадміністрації

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 2002 року № 155/2002 „Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України” (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 522 “Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України” (зі змінами), з метою зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення організації роботи з контролю та діловодства:

  1. Аналітичну довідку про стан виконавської дисципліни за підсумками 2021 року та завдання щодо посилення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації взяти до відома, направити структурним підрозділам райдержадміністрації та її апарату для врахування в роботі та відповідного реагування (додається).
  1. Зобов’язати заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату:

1) підвищити вимогливість до виконавців, їх персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання завдань, визначених у документах державних органів вищого рівня, розпорядженнях та дорученнях голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;

2) вдосконалити організаційні заходи щодо забезпечення виконання указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації шляхом посилення дієвого контролю.

  1. Відділу контролю, діловодства та організаційної роботи апарату райдержадміністрації:

1) здійснювати попереджувальні заходи щодо своєчасного виконання документів, продовжувати щоденний їх моніторинг;

2) двічі на рік, до 05 січня та 05 липня, за підсумками року та півріччя надавати до облдержадміністрації інформацію про стан виконавської дисципліни;

3) двічі на рік, до 15 січня та 15 липня забезпечувати надання до управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації інформації щодо реагування на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, які були прийняті упродовж півріччя, року за встановленою формою;

4) здійснювати щоквартальний аналіз стану виконавської дисципліни, результати доводити до відома керівництва райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації для відповідного реагування;

5) забезпечувати організацію та проведення семінарів — навчань з відповідальними за діловодство і контроль працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

  1. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ контролю, діловодства та організаційної роботи апарату райдержадміністрації, контроль – на керівника апарату райдержадміністрації Біловол О.А.

 

Голова райдержадміністрації                                             Сергій РУБЛЕВСЬКИЙ

 

Дов_дка до Р-68-0-335-22 в_д 23.02.2022

baner
baner
baner
baner
baner
baner