baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

411-р-13

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

30.09.2013                     м. Павлоград                      №  411-р-13

 

Про звіт Вербківського сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих

повноважень органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення відділами, управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Вербківської сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Звіт Вербківського сільського голови Холоденко Л.П. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати Вербківському сільському голові Холоденко Л.П.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за перше півріччя 2013 року за кожним джерелом надходжень та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2013 рік, особливо в частині податку з доходів фізичних осіб, плати за землю.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2013 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2013 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством.  Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення надходжень порівняно з сумою, урахованою в бюджеті на 2013 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Розробити схему санітарної очистки, відвести в установленому порядку земельну ділянку і облаштовувати місце видалення побутових відходів, яке б відповідало встановленим вимогам санітарного та екологічного законодавства.

2.5. За кошти місцевого бюджету виготовити кошторисну документацію для отримання коштів з державного або обласного бюджету, та забезпечити своєчасне освоєння коштів державного бюджету, які були виділені сільській раді в поточному році.

2.6. Провести роботу щодо отримання із державного бюджету коштів на реалізацію існуючих проектів газифікації та продовжувати їх реалізацію за кошти місцевого бюджету.

2.7. Передбачити в бюджеті сільської ради на 2014 рік кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг для отримання коштів з державного  бюджету.

2.8. Забезпечити освоєння коштів фонду охорони навколишнього природного середовища.

2.9. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.10. Звітувати до кінця 2013 року про стан підготовки до введення в дію з 1 січня 2014 року нормативної грошової оцінки земель населених пунктів  Вербки, Нові Вербки, Морозівське.

2.11. Провести у жовтні 2013 року інвентаризацію земель під об’єктами комунальної власності, спортивних майданчиків, будинку творчості, під кладовищами, тощо.

2.12. На виконання доручення голови райдержадміністрації від 07 вересня 2009 року № 78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв)” до кінця 2013 року оформити та зареєструвати право власності на одну земельну ділянку взамін сертифікату, у тому числі спадкоємцям однієї земельної ділянки (паю) власники якої померли („відумерла спадщина”).

2.13. Сприяти протягом 2013 року виконанню робіт щодо облаштування об’єктів та приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.14. Забезпечити приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.15. Забезпечити виготовлення проектної документації щодо визначення меж зон охорони пам’ятки архітектури місцевого значення: будинок земської школи, початок ХХ ст. (охоронний номер 239).

2.16. Надавати посильну допомогу в забезпеченні водопостачання в Нововербківському фельдшерському пункті.

2.17. Розглянути можливість участі в Всеукраїнських або обласних конкурсах проектів щодо розширення площі та ремонту приміщення Вербківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

2.18. Сприяти вирішенню питання проведення  капітального ремонту будівлі, в якій розташований районний Будинок творчості дітей та юнацтва.

2.19. Вирішити питання щодо придбання кухонного технологічного обладнання для дошкільного навчального закладу.

2.20. Створити протягом 2013 року Реєстр приміщень житлового фонду соціального призначення згідно з Законом України „Про житловий фонд соціального призначення”, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.21. Впорядкувати та зберегти існуюче житло, яке закріплене за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа.

2.22. Підвищити відповідальність за виконання вимог законодавчих актів щодо охорони прав та інтересів дітей, згідно з вимогами чинного законодавства своєчасно виявляти дітей, які залишилися без батьківського піклування, з оформленням відповідних документів.

2.23. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.

2.24. Розвивати сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території сільської ради.

2.25. За наявності коштів збудувати нову будівлю сільського будинку культури.

2.26. Активізувати роботу щодо залучення юнацтва та дітей пільгової категорії (з багатодітних сімей, малозабезпечених) до художньої самодіяльності.

Пропагувати творчість місцевих самодіяльних митців, майстрів мистецтв.

2.27. Виділити кошти на комплектування книжкового фонду, на заміну вікон та на установку телефону для сільської бібліотеки.

2.28. Проводити календарно-обрядові свята, відроджувати та популяризувати культурну спадщину, зокрема місцевого фольклору.

3. Вербківському сільському голові Холоденко Л.П. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 25 грудня 2013 року та до 01 липня 2014 року.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації (Жук), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Чорного І.М.

В.о. голови райдержадміністрації                                                           І.М.ЧОРНИЙ

baner
baner
baner
baner
baner
baner