baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

ПАВЛОГРАДСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

28.08.2021    м. Павлоград       № Р-195/0/335-21

 

 

Про створення комітету забезпечення доступності

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної

інфраструктури при Павлоградській райдержадміністрації

та затвердження положення про нього

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміна “особа з інвалідністю” та похідних від нього”:

 

 1. Створити комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Павлоградській райдержадміністрації у складі згідно з додатком.

 

 1. Затвердити положення про комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Павлоградській райдержадміністрації, що додається.

 

 1. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 13 вересня 2013 року № 385-р-13 “Про створення комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та затвердження положення про нього” зі змінами.

 

 1. Координацію роботи з  виконання  цього  розпорядження покласти на відділ містобудування та архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, екології райдержадміністрації, контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Лендьєла О.В.

 

Голова райдержадміністрації                                               Сергій РУБЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

                                                                                     Додаток

       до розпорядження голови

       райдержадміністрації

       28.08.2021 № Р/195/0/335-21

 

Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Павлоградській райдержадміністрації

 

ЛЕНДЬЄЛ

Олексій Володимирович

перший заступник голови райдержадміністрації, голова комітету

 

САСИК

Олександр Вікторович

начальник відділу містобудування та архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, екології райдержадміністрації, заступник голови комітету

 

ШКУРОПАТ

Тетяна Федорівна

заступник начальника відділу містобудування та архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, екології райдержадміністрації, секретар комітету

 

КОСАРУК

Любов Василівна

начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації, член комітету

 

КАРПЕНКО

Олена Анатоліївна

начальник відділу освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райдержадміністрації, член комітету

 

ГРИЩЕНКО

Олексій Григорович

сільський голова Богданівської сільської ради, член комітету (за згодою)

 

КРИВОШЕЙ

Віталій Михайлович

 

сільський голова Вербківської сільської ради, член комітету (за згодою)
МОНАХ

Клавдія Василівна

сільський голова Межиріцької сільської ради, член комітету (за згодою)
 

ЧУПРИНА

Олег Олександрович

 

сільський голова Троїцької сільської ради, член комітету (за згодою)

 

БУРЯК

Іван Олександрович

 

селищний голова Юр’ївської селищної ради, член комітету (за згодою)

БУКРЕЄВ

Володимир Миколайович

директор КНП “Павлоградська центральна                                                                                           районна лікарня” Вербківської сільської ради”, член комітету (за згодою)

 

СМЕЛОВСЬКА

Любов Василівна

 

директор КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Богданівської сільської ради”, член комітету (за згодою)

 

МЕРЗЛЯКОВА

Марина Михайлівна

в.о. головного лікаря КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги”                                                                                             Вербківської сільської ради, член комітету (за згодою)

 

ШУМА

Микола Богданович

директор КНП “Юр’ївська центральна                                                                                           районна лікарня” Юр’ївської селищної ради, член комітету (за згодою)

 

ТРОФИМУК

Світлана Володимирівна

головний лікар КНП “Юр’ївський центр первинної медико-санітарної допомоги” Юр’ївської селищної ради, член комітету            (за згодою)

 

РАДОМСЬКА

Тетяна Юр’ївна

директор КУНП “Варварівський центр первинної медико-санітарної допомоги” Юр’ївської селищної ради, член комітету               (за згодою)

 

КУЛІЧЕНКО

Валентина Михайлівна

 

голова Павлоградської районної ради ветеранів (за згодою)
ЗАБОГОНСЬКИЙ

Віктор Петрович

голова Павлоградської районної організації учасників АТО (за згодою)

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                  Ольга БІЛОВОЛ

 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Розпорядження голови

                                                                            райдержадміністрації

                                                                           28.08.2021 № Р-195/0/335-21

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Павлоградській райдержадміністрації

 

 1. Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Павлоградській райдержадміністрації (далі — комітет доступності) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при райдержадміністрації з метою координації роботи, пов’язаної зі створенням на відповідній території особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення (далі — маломобільні групи населення) безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації (в тому числі засобами, що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації).
 2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією
  і законами України, актами Президента України і Кабінету
  Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями комітету доступності є:

забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, транспорту, засобів зв’язку та інформації, території населених пунктів вимогам чинних будівельних норм;

підготовка пропозицій органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації;

надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;

розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення;

сприяння ефективній взаємодії місцевих органів виконавчої влади у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації.

 1. Комітет доступності відповідно до покладених на нього завдань має

право:

залучати для розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

утворювати постійні та тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів;

ініціювати перед місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проведення нарад та слухань з питань, що належать до його компетенції;

подавати центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям пропозицій з питань, що належать до його компетенції.

 1. Комітет доступності провадить свою діяльність на основі взаємодії з
  місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
  громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх
  форм власності.
 2. Склад комітету доступності формується з числа представників
  місцевих органів виконавчої влади (структурних підрозділів, на які покладено
  вирішення питань будівництва та архітектури, благоустрою, житлово-
  комунального господарства, розвитку інфраструктури, транспорту та зв’язку, соціального захисту населення, освіти, культури, медицини тощо), представників органів місцевого самоврядування, представників ветеранських організацій тощо. Члени комітету доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.
 3. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником
  голови райдержадміністрації, до компетенції якого належать питання, що
  стосуються будівництва та благоустрою (за згодою).

Голова комітету доступності здійснює керівництво його роботою. Голова комітету доступності має заступника, який за посадою є керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, на який покладено вирішення питань будівництва та архітектури.

Повноваження заступника голови та інших членів комітету доступності, порядок його діяльності визначаються регламентом комітету доступності, який

затверджується головою.

 1. Формою роботи комітету доступності є засідання, що проводяться за
  рішенням голови комітету доступності, а у разі його відсутності — заступника
  голови.

План роботи комітету доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується його головою.

Порядок денний чергового засідання комітету доступності формується за пропозиціями його членів.

Засідання комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його членів.

Засідання проводить голова комітету доступності, а у разі його відсутності – заступник голови.

 1. Рішення комітету доступності (в тому числі регламент, план роботи,
  порядок денний) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала
  більшість присутніх на засіданні членів комітету доступності. У разі рівного
  розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комітету доступності оформлюються протоколом, що підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім членам комітету доступності та відповідним місцевим органам виконавчої влади у п’ятиденний строк після проведення засідання для врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

Рішення комітету доступності мають рекомендаційний характер.

 1. Члени комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що
  проводяться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
  самоврядування з питань, що належать до компетенції комітету доступності.
 2. Забезпечення комітету доступності приміщенням, засобами зв’язку, створення необхідних умов для роботи та проведення засідань здійснює райдержадміністрація.
 3. Комітет доступності інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації, а також з використанням веб-сторінки райдержадміністрації.
 4. Комітет доступності щороку не менше одного разу на півріччя надає узагальнюючу інформацію та пропозиції комітету доступності при Дніпропетровській облдержадміністрації.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                        Ольга БІЛОВОЛ

baner
baner
baner
baner
baner
baner