baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

ПАВЛОГРАДСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

23.06.2021      м. Павлоград       № Р-147/0/335-21

 

Про звіт Межиріцького сільського голови

щодо виконання виконкомом сільської

ради делегованих повноважень

органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Межиріцької сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

 

  1. Звіт Межиріцького сільського голови Монах К.В. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).
  1. Рекомендувати Межиріцькому сільському голові Монах К.В.:

2.1. Забезпечити упродовж 2021 року своєчасне освоєння коштів, які виділяються з бюджетів усіх рівнів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання об’єктів соціальної сфери, житлово-комунального господарства та інфраструктури.

2.2. Забезпечити розробку схеми санітарної очистки населених пунктів сільської ради, відвести в установленому порядку земельну ділянку для видалення побутових відходів.

2.3. Протягом 2021 року здійснити моніторинг та сприяти виконанню робіт з облаштування приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

 

2.4. Привести власні нормативно-правові акти у відповідність до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.5. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.6. Провести до кінця 2021 року інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури (сільські клуби, ФАПи, дитячі садочки), об’єктами комунальної власності, кладовищами, тощо.

2.7. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.

Проводити роботу серед підприємців, забезпечити наявність рекламної продукції в магазинах щодо заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім.

2.8. Активізувати роботу щодо створення патронатних сімей, підбору та направлення на навчання кандидатів в патронатні вихователі.

2.9. Забезпечити вжиття заходів з виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у всіх закладах освіти, культури та охорони здоров’я на території Межиріцької сільської ради.

2.10. Передбачити кошти на співфінансування апарату комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Богданівської сільської ради Дніпропетровської області.

2.11. Забезпечити погашення заборгованості щодо фінансування видатків комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Богданівської сільської ради Дніпропетровської області згідно з планом на 2021 рік.

2.12.Забезпечити своєчасне виділення коштів згідно з плановими асигнуваннями для фінансування пільгових медикаментів.

2.13. Терміново створити робочу групу для опрацювання та комплексного вирішення питань у сфері незаконного використання земель та організації проведення заходу „Урожай“ на території громади.

2.14. Провести до 30 липня 2021 року моніторинг стану використання сільськогосподарських земель (рілля, багаторічні насадження, пасовища) суб’єктами господарювання (юридичні особи, фізичні особи – підприємці, громадяни) за участю робочої групи.

2.15. Створити упродовж 2021 року комісію з питань визначення та відшкодування збитків, внаслідок шкоди, заподіяної на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані в користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покрову (родючого шару грунту) без спеціального дозволу.

2.16. Протягом червня – липня 2021 року розробити Програму розвитку та підтримки малого підприємництва.

2.17. Вжити заходів щодо підвищення рівня роботи зі зверненнями громадян.

  1. Межиріцькому сільському голові Монах К.В. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 22 грудня 2021 року.
  1. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ з питань управління персоналом, контролю, діловодства та організаційної роботи апарату райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.

 

Голова райдержадміністрації                                          Сергій РУБЛЕВСЬКИЙ

Зв_т до Р-147-0-335-21 в_д 23.06.2021

baner
baner
baner
baner
baner
baner