baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

123-р-13

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

 

01.04.2013                   м. Павлоград                    № 123-р-13

 

Про звіт Булахівського сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих

повноважень органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення відділами, управліннями та структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Булахівської сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

 1. Звіт Булахівського сільського голови Окселенка М.О. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).

 2. Рекомендувати Булахівському сільському голові Окселенку М.О.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за 2012 рік за кожним джерелом надходжень та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2013 рік, особливо в частині податку з доходів фізичних осіб, плати за землю.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2013 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2013 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством.  Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення  надходжень  порівняно  з  сумою,  урахованою   в   бюджеті  на 2013 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Сприяти протягом 2013 року будівництву всіх форм житла (соціального, доступного, молодіжного) за кошти обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва та за власні кошти населення.

2.5. Сприяти виконанню робіт протягом 2013 року щодо облаштування об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.6. Розробити та затвердити до 30 квітня 2013 року Програму розвитку житлового будівництва.

2.7. Надати до 15 квітня 2013 року до сектору житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації план-графік вводу в експлуатацію житла на території сільської ради на 2013 рік.

2.8. Забезпечити розроблення проекту планування та забудови села Червона Долина.

2.9. Забезпечити оновлення містобудівної документації та приведення нормативно-правових актів відповідно до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.10. Здійснювати контроль за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності.

2.11. В разі надходження коштів з державного бюджету забезпечити ремонт дороги по вул. Леніна в с. Булахівка.

2.12. Забезпечити розробку санітарної очистки населених пунктів сільської ради, відвести в установленому порядку земельну ділянку для видалення побутових відходів.

2.13. Забезпечити реалізацію протягом року проекту „Дитячо-юнацький еколого-валеологічний центр розвитку креативних здібностей підростаючого покоління та здорового способу життя”.

2.14. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.15. Забезпечити офіційне оприлюднення до 15 липня 2013 року рішення сесії сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земель населених пунктів с. Червона Долина, с. Булахівка.

2.16. Провести до жовтня 2013 року інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури, об’єктами комунальної власності, кладовищами, тощо.

2.17. Терміново забезпечити видачу спадкоємцям земельних ділянок (паїв), власники яких померли („відумерла спадщина”) 26 державних актів на право власності на земельну ділянку на виконання доручення голови райдержадміністрації від 07 вересня 2009 року № 78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв)”.

2.18. Постійно проводити роботу щодо мобілізації коштів в місцевий бюджет за рахунок використання земельних ділянок.

2.19. До 01 вересня 2013 року вирішити питання щодо ремонту огорожі території дошкільного закладу.

2.20. Вирішити питання щодо реалізації проекту місцевого самоврядування на тему „Повноцінне харчування – здоров’я дитини, майбутнє України”.

2.21. Вирішити питання щодо проведення капітального ремонту приміщення сільського будинку культури, сільської бібліотеки та народного                   історико-краєзнавчого музею та покращення їх матеріальних баз.

2.22. Забезпечити підписання до кінця 2013 року охоронних договорів на пам’ятки археології.

2.23. Активізувати діяльність громади із захисту прав дітей.

2.24. Продовжувати розвивати сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території сільської ради.

2.25. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.

2.26. Забезпечити контроль за збереженням житла та майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

2.27. Створити житловий фонд соціального призначення згідно з Законом України „Про житловий фонд соціального призначення”, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.28. Вирішити питання щодо встановлення місць для сидіння (трибуну на 100 місць) та огородити стадіон парканом.

3. Булахівському сільському голові Окселенку М.О. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 01 липня та 25 грудня 2013 року.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації (Жук), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Чорного І.М.

 

Голова райдержадміністрації       В.М. ДУДНІК

baner
baner
baner
baner
baner
baner