baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

122-р-13

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

01.04.2013                    м. Павлоград                    № 122-р-13

Про підготовку агроформувань району

усіх форм власності до проведення

весняно-польових робіт в 2013 році

Керуючись Законом України „Про місцеві державні адміністрації “ та на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 березня 2013 року №Р-170/0/3-13, з метою своєчасного і якісного проведення комплексу весняно-польових робіт у 2013 році:

1. Інформацію начальника управління агропромислового розвитку „Про підготовку агроформувань району усіх форм власності до проведення весняно-польових робіт в 2013 році “ взяти до відома.

2. Рекомендувати керівникам агроформувань району усіх форм власності:

2.1. Забезпечити повне виконання заходів щодо організації проведення весняно-польових робіт в оптимальні строки згідно наукових рекомендацій.

2.2. Взяти під особливий контроль стан озимих культур.

2.3. З метою недопущення зменшення обсягу виробництва зернових культур оптимізувати структуру посівних площ та привести її у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року №164 „Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах“ (зі змінами та доповненнями), утримати зернову групу на рівні 60% посівних площ, соняшнику  не більше 20%.

2.4.   Забезпечити посів ярих зернових культур насінням не нижче І та ІІ репродукції.

2.5. Взяти до уваги необхідність розроблення та затвердження в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого — економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.

2.6. Максимально мобілізувати наявні технічні, фінансові, трудові та інші ресурси при проведенні комплексу весняно-польових робіт.

2.7.  Забезпечити перевірку насіннєвого матеріалу в державній інспекції сільського господарства.

2.8.  Постійно забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати працівникам, зайнятим в аграрному секторі, згідно з Галузевою угодою між Міністерством аграрної політики та продовольства України, галузевими об’єднаннями підприємств та Профспілкою працівників аграрного комплексу України на 2011 – 2013 роки, зареєстрованою Міністерством праці та соціальної політики України 09 лютого 2011 року № 11 та Змінами до Галузевої угоди зареєстрованими Міністерством соціальної політики України від 15 лютого 2013 року №9 та недопущення заборгованості.

2.9. З метою запобігання травматизму та нещасних випадків на виробництві посилити контроль за виконанням законодавства з охорони праці. Перед початком польових робіт провести інструктажі та заняття з відповідними категоріями працюючих. Особливу увагу приділити створенню належних побутових умов для працюючих на весняно-польових роботах. Забезпечити проходження обов’язкового медичного огляду всіх працівників.
3.  Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Красніков):

3.1. Здійснювати постійний контроль за організацією проведення агроформуваннями району комплексу весняно-польових робіт в агротехнічні строки згідно з робочим планом.

3.2.  Надавати сільськогосподарським товаровиробникам району рекомендації щодо дотримання нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року №164 „Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах“ (зі  змінами  та доповненнями).

3.4.  Постійно     забезпечувати    участь     сільськогосподарських товаровиробників району в програмах державної підтримки підприємств агропромислового комплексу за рахунок коштів державного бюджету.

3.5. Сприяти в забезпеченні сільгосппідприємств району паливно-мастильними матеріалами, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, насіннєвим матеріалом.

4. Розпорядження голови райдержадміністрації від 02 квітня 2012 року №189-р-12 „Про підготовку агроформувань району всіх форм власності до проведення весняно-польових робіт 2012 році “ вважати таким, що втратило чинність.

5.  Про хід виконання цього розпорядження інформувати до 30 червня 2013 року.

6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Краснікова Д.В., контроль покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Чорного І.М.

Голова райдержадміністрації    В.М. ДУДНІК

baner
baner
baner
baner
baner
baner