baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-42/0/335-19

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

27.02.2019                                 м. Павлоград                               № Р-42/0/335-19

Про стан роботи щодо

запобігання і протидії корупції

в райдержадміністрації

       Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про запобігання корупції”, „Про державну службу” та з метою запобігання проявам корупції шляхом застосування превентивних антикорупційних механізмів, зміцнення режиму законності, а також формування у суспільства нетерпимого, негативного ставлення до корупції, як суспільно небезпечного явища:

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації про стан роботи щодо запобігання і протидії корупції в райдержадміністрації взяти до відома.
 2. Зобов’язати керівників відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати сільським головам забезпечити:
 • неухильне дотримання вимог антикорупційного законодавства;
 • вживати заходів щодо припинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення в межах своїх повноважень;
 • подання та оприлюднення відповідно до Закону України „Про запобігання корупції” електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування –шляхом їх заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів щодо прав та свобод людини і громадянина, надання адміністративних послуг, розподілу та витрачання бюджетних коштів та конкурсних (тендерних) процедур, шляхом їх візування уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед державних службовців щодо вивчення основних положень антикорупційного законодавства, запобігання та шляхів врегулювання конфлікту інтересів, виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб;
 • здійснювати якісний добір і розстановку кадрів на засадах  неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивної атестації, щорічного оцінювання результатів службової діяльності, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів;
 • направляти працівників згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових   семінарів  з питань запобігання та протидії  корупції;
 1. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації організувати підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі всіх категорій посад державних службовців.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 28.02.2018 року № Р-78/0/335-18 „Про стан роботи щодо запобігання і протидії корупції в райдержадміністрації”.
 3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, контроль – на керівника апарату райдержадміністрації Денисову С.В.

 

В.о. голови райдержадміністрації                                                                  О.С. КРАСНОВ

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner