baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

 № Р-456/0/335-18

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

24.10.2018                                м. Павлоград                           № Р-456/0/335-18

 Про звіт Межиріцького сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих повноважень

органів виконавчої влади

      Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Межиріцької сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

  1. Звіт Межиріцького сільського голови Луценко О.Г. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).
  2. Рекомендувати Межиріцькому сільському голові Луценку О.Г.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за 2018 рік  за кожним дохідним джерелом, вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2019 рік.

2.2. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2018 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством.  Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення  надходжень   порівняно  з  сумою,  врахованою   в   бюджеті   на 2018 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.3. Забезпечити протягом 2018 року своєчасне освоєння коштів, які виділяються з бюджетів усіх рівнів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання об’єктів соціальної сфери, житлово-комунального господарства та інфраструктури.

2.4. Забезпечити розробку схеми санітарної очистки населених пунктів сільської ради, відвести в установленому порядку земельну ділянку для видалення побутових відходів.

2.5. Протягом 2018 року здійснити моніторинг та сприяти виконанню робіт з облаштування приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.6. Привести власні нормативно-правові акти у відповідність до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.7. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

  • проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.8. Переглянути до кінця 2018 року умови договорів оренди в частині справлення орендної плати за використання земельних ділянок орендарями, та в разі необхідності, прийняти відповідне рішення сесії сільської ради і укласти додаткові угоди до діючих договорів оренди земельних ділянок.

2.9. Провести до кінця 2018 року інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури (сільські клуби, ФАПи, дитячі садочки), об’єктами комунальної власності, кладовищами, тощо.

2.10.  Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.

Проводити роботу серед підприємців, забезпечити наявність рекламної продукції в магазинах щодо заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім.

2.11. Створити житловий фонд соціального призначення згідно із Законом України „Про житловий фонд соціального призначення”, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.12. Забезпечити контроль за збереженням житла та майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

2.13. Вжити заходів щодо фінансування та забезпечення надання первинної медичної допомоги мешканцям Межиріцької об’єднаної територіальної громади, а саме:

  • погасити борг по додатковій дотації до бюджету Богданівської сільської ради;
  • виділити додаткові кошти на заробітну плату, заохочувальні виплати, інші видатки медичним працівникам;
  • вирішити питання щодо забезпечення житлом молодого спеціаліста лікаря загальної практики – сімейного лікаря.

2.14. Вжити заходів щодо підвищення рівня роботи зі зверненням громадян, особливо щодо попередження повторних звернень.

2.15. Вжити заходів щодо покращення виконання делегованих повноважень з питань розвитку фізичної культури і спорту. Забезпечити збереження спортивної бази.

  1. Межиріцькому сільському голові Луценку О.Г. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 15 липня 2019 року.
  2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.

 

Голова райдержадміністрації                                                            С.Є. МАКСИМЧУК

baner
baner
baner
baner
baner
baner