baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-144/0/335-18

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

 28.03.2018                  м. Павлоград                  № Р-144/0/335-18

Про підготовку агроформувань району

усіх форм власності до проведення

весняно-польових робіт в 2018 році

     Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації» з метою своєчасного і якісного проведення комплексу весняно-польових робіт у 2018 році.

  1. Інформацію в.о. начальника відділу агропромислового розвитку «Про підготовку агроформувань району усіх форм власності до проведення весняно-польових робіт в 2018 році» взяти до відома.
  2. Рекомендувати керівникам агроформувань району усіх форм власності:

2.1. Забезпечити повне виконання заходів щодо організації проведення весняно-польових робіт в оптимальні строки згідно наукових рекомендацій.

2.2. Взяти під особливий контроль стан озимих культур.

2.3. З метою недопущення зменшення обсягу виробництва зернових культур оптимізувати структуру посівних площ та привести її у відповідність до науково-обгрунтованої системи землеробства, а саме: забезпечити утримання зернової групи на рівні 60% посівних площ, соняшнику  не більше 20%.

2.4. Забезпечити посів ярих зернових культур насінням не нижче І та ІІ репродукції.

2.5. Максимально мобілізувати наявні технічні, фінансові, трудові та інші ресурси при проведенні комплексу весняно-польових робіт.

2.6. Постійно забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати працівникам зайнятим в аграрному секторі та недопущення заборгованості.

2.7. Посилити контроль за виконанням законодавства з охорони праці для запобігання травматизму та нещасних випадків на виробництві. Перед початком польових робіт провести інструктажі та заняття з відповідними категоріями працюючих. Особливу увагу приділити створенню належних побутових умов для працюючих на весняно-польових роботах. Забезпечити проходження обов’язкового медичного огляду всіх працівників.

2.8. Посилити контроль за дотриманням санітарних правил по зберіганню, транспортуванню та внесенню мінеральних добрив та пестицидів

  1. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:

3.1. Здійснювати постійний контроль за організацією проведення агроформуваннями району комплексу весняно-польових робіт в агротехнічні строки згідно з робочим планом.

3.2. Надавати сільськогосподарським товаровиробникам району рекомендації щодо дотримання нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах.

3.3. Сприяти в забезпеченні сільгосппідприємств району паливно – мастильними матеріалами, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, насіннєвим матеріалом.

  1. Рекомендувати начальнику сектору (патрульної поліції) Павлоградського відділення поліції ГУ НП в Дніпропетровській області забезпечити безпеку дорожнього руху під час переміщення широкозахватної техніки.
  2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 22.03.2017 р. № 136/0/335-17 «Про підготовку агроформувань району всіх форм власності до проведення весняно-польових робіт 2017 році» вважати таким, що втратило чинність.
  3. Про хід виконання цього розпорядження інформувати райдержадміністрацію  до  30 червня 2017 року
  4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації, контроль — на першого заступника голови райдержадміністрації

 

Голова райдержадміністрації                                                        С.Є.МАКСИМЧУК

 

Додаток до

розпорядження голови

райдержадміністрації

28.03.2018    №Р-144/0/335-18

Інформація про підготовку агроформувань району

усіх форм власності до проведення весняно-польових робіт в 2018  році

         Провідне місце в розвитку Павлоградського району займає сільське господарство, основу якого становлять 147 сільськогосподарських підприємств всіх форм власності, в тому числі 19 товариств з обмеженою відповідальністю, 12 приватних підприємств, 115 фермерських господарств, один сільськогосподарський кооператив. Підприємства району мають переважно  зерновий напрямок виробництва.

За сільськогосподарським призначенням в районі налічується 88,8 тис. га сільськогосподарських угідь, з них 83,3 тис. га ріллі, 1,6 тис. га багаторічних насаджень, 3,6 тис.га сіножаті та пасовища.

Восени 2017 року під урожай поточного року посіяно озимих культур на площі 25,202 тис. га, з них на зерно 25,2 тис. га (в т.ч. озимої пшениці 24,0 тис.га, озимого ячменю 1,2 тис.га), озимого жита посіяно 0,02 тис.га.

Програмою розвитку галузі рослинництва на 2018 рік передбачено посіви зернової групи утримати на рівні 48,5 тис.га, що складає 58 % від загальної площі ріллі, що дасть можливість здійснити виробництво зерна на рівні 140,6 тис. тонн. (для порівняння у 2017 р. — 143,8 тис. т). З метою недопущення подальшого зменшення виробництва зерна підприємствам необхідно оптимізувати структуру посівних площ та привести її у відповідність до науково-обгрунтованої системи землеробства.

         По плану проведення весняно-польових робіт буде посіяно 1350 га ярої пшениці, 10 000 га ярого ячменю, 100 га вівса. Всього планується посіяти ранніх культур на площі 11 450 га. Також планується посіяти 200 га гречки, 10 933 га кукурудзи, 21 000 га соняшнику.

Згідно робочого плану в господарствах всіх форм власності району проводиться ранньовесняне боронування та перша культивація на загальній площі 47,8 тис.га, в тому числі під посів ранніх зернових культур на площі 12,1 тис.га.

На польових роботах планується задіяти 192 агрегати для культивації та 153 агрегати на посіви, в тому числі 196 сівалок.

До початку весняно-польових робіт на 100 % відремонтована сільськогосподарська техніка, яка задіяна в роботах.

Для проведення весняно-польових робіт у 2018 році необхідно придбати 1845 т дизельного палива, 565 т бензину, 80 т мастил. На сьогодні переважна більшість господарств забезпечені пально-мастильними матеріалами .

         Господарствами району засипано 2070 тонн (100%) насіннєвого матеріалу ярих зернових культур.

         На весняно-польові роботи для підживлення озимих культур та посіву ярого клину закуплено 4,95 тис.тонн мінеральних добрив (100%). 90% господарств району забезпечені засобами захисту рослин.  Сільгосппідприємства не мають власного паспортизованого складу для зберігання засобів захисту рослин, тому з метою недопущення отруєння хімічними речовинами особлива увага приділяється зберіганню та знешкодженню тари після використання як пестицидів так і мінеральних добрив. Тару вивільнену від пестицидів категорчно заборонено використовувати для зберігання харчових продуктів, води, залишати біля водоймищ та в полезахисних смугах. Згідно п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.1996 року №354 утилізація, знищення та знешкодження тари з під пестицидів здійснюється підприємствами виробниками, а також іншими підприємствами, які мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Сільгосптоваровиробниками району (за оперативною інформацією) укладені договори з постачальниками де обговорено повернення порожньої тари з подальшою її утилізацією. У цьому напрямку працюють ТОВ «Метал торг — Д» у м. Дніпро та ТОВ «Мега — економ» м.Київ. Постачання засобів захисту рослин проводиться в день внесення.

           З метою запобігання травматизму та нещасних випадків на виробництві, в господарствах району проведено інструктажі з охорони праці та пожежної  безпеки, проведено періодичні медичні огляди  працівників, які будуть задіяні на весняно-польових роботах. Працюючі забезпечені спецодягом, індивідуальними засобами гігієни, харчуванням.

      З метою недопущення зменшення виробництва зерна необхідно оптимізувати структуру посівних площ та привести її у відповідність до науково-обгрунтованої системи землеробства.

Висновки та пропозиції:

        З метою недопущення зменшення обсягу виробництва зернових культур оптимізувати структуру посівних площ та привести її у відповідність до науково-обгрунтованої системи землеробства, а саме: утримати зернову групу на рівні 60% посівних площ, соняшнику  не більше 20%.

       Сприяти в забезпеченні сільгосппідприємств району паливно-мастильними матеріалами, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, насіннєвим матеріалом.

       Максимально мобілізувати наявні технічні, фінансові, трудові та інші ресурси при проведенні комплексу весняно-польових робіт.

      З метою запобігання травматизму та нещасних випадків на виробництві посилити контроль за виконанням законодавства з охорони праці. Перед початком польових робіт провести інструктажі та заняття з відповідними категоріями працюючих. Особливу увагу приділити створенню належних побутових умов для працюючих на весняно-польових роботах. Забезпечити проходження обов’язкового медичного огляду всіх працівників.

Сприяти впровадженню новітніх та ресурсозберігаючих технологій.

      Активізувати селекційну роботу в рослинництві та вжити заходів   щодо боротьби  з хворобами рослин.

      Забезпечити придбання сільськогосподарської техніки з метою впровадження у виробництво технологій з мінімальним обробітком ґрунту.

В.о. начальника відділу

агропромислового розвитку                                                           Ю.С.Дейнеженко

 

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner