baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-491/0/335-17

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

25.10.2017                                   м. Павлоград                             № Р-491/0/335-17

 Про звіт Привовчанського сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих повноважень

органів виконавчої влади

       Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Привовчанської сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

 1. Звіт Привовчанського сільського голови Голосної О.В. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).
 2. Рекомендувати Привовчанському сільському голові Голосній О.В.

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за 9 місяців 2017 року за кожним дохідним джерелом та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2017 рік, особливо в частині податку з доходів фізичних осіб та плати за землю.

2.2. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2017 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством.  Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення  надходжень  порівняно  з  сумою,   врахованою   в   бюджеті   на 2017 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

  2.3. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівника бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2017 році мінімальної заробітної плати.

2.4. Забезпечити до кінця 2017 року освоєння коштів, які виділяються з бюджетів усіх рівнів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання об’єктів соціальної сфери, житлово-комунального господарства та інфраструктури.

2.5. Здійснювати моніторинг та сприяти виконанню робіт щодо облаштування приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.6. Привести до кінця 2017 року власні нормативно-правові акти у відповідність до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.7. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

 • проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.8. Переглянути до кінця 2017 року умови договорів оренди в частині справляння орендної плати за використання земельних ділянок орендарями, та в разі необхідності, прийняти відповідне рішення сесії сільської ради і укласти додаткові угоди до діючих договорів оренди земельних ділянок.

2.9. Провести протягом 2017 року інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури, комунальної власності, під кладовищами, тощо.

2.10. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям. Проводити роботу серед підприємців, забезпечити наявність рекламної продукції в магазинах щодо заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім.

2.11. Створити Реєстр приміщень житлового фонду соціального призначення, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.12. Сприяти проведенню ремонтних робіт в Привовчанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (заміна даху школи, встановлення пластикових вікон, використання енергоекономних технологій для опалення школи).

2.13. Сприяти забезпеченню школи та дошкільного навчального закладу „Ромашка” засобами новітніх інформаційних технологій (оновлення комп’ютерних класів, придбання інтерактивних дошок та мультимедійних проекторів).

2.14. Вжити заходів щодо покращення матеріально-технічної бази Привовчаського СБК, а саме:

 • оновлення внутрішньої проводки електромережі;
 • посилення освітлення системи освітлення сцени;
 • встановлення грат на вікнах кабінету директора СБК;
 • придбання сейфу для апаратури та оргтехніки;
 • підключення Інтернет мережі, а також придбання ноутбуку та принтеру.

2.15. Проводити роботу з підвищення рівня масової роботи закладів культури на території сільської ради:

 • залучати якнайбільше дітей пільгової категорії до колективів художньої самодіяльності;
 • поширити  мережу аматорських колективів.
 1. Привовчанському сільському голові Голосній О.В. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 15 грудня 2017 року.
 2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.

 

В.о. голови райдержадміністрації                                                 О.С. КРАСНОВ

Звіт до Р-491-0-335-17 від 25.10.2017

baner
baner
baner
baner
baner
baner