baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-429/0/335-17

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

        26.09.2017                               м. Павлоград                           №  Р-429/0/335-17

Про заходи щодо забезпечення

формування проекту районного

бюджету на 2018 рік та прогнозу

на 2019 – 2020 роки

        Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки”, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р “Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки” та від 14 червня 2017 року № 411-р “Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018 – 2020 роки”, враховуючи лист Міністерства фінансів України від 01 серпня 2017 року № 05110-14-21/20701 про особливості складання проектів місцевих бюджетів, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.09.2017 №Р-450/0/3-17 «Про заходи щодо забезпечення формування проектів обласного та інших місцевих бюджетів на 2018 рік та їх прогнозів на 2019 – 2020 роки», з метою забезпечення своєчасного складання проекту районного бюджету на 2018 рік та його прогнозу на 2019 – 2020 роки, з урахуванням необхідності створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для підвищення податкоспроможності місцевих бюджетів у рамках реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні:

  1. Затвердити план заходів з підготовки проекту районного бюджету на 2018 рік та його прогнозу на 2019 – 2020 роки (далі – План заходів), що додається.
  1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації – головним розпорядникам коштів районного бюджету – забезпечити виконання затвердженого Плану заходів.
  2. Фінансовому управлінню Павлоградської райдержадміністрації забезпечити здійснення загальної організації роботи щодо підготовки та затвердження проекту районного бюджету на 2018 рік відповідно до Бюджетного кодексу України та складання його прогнозу на 2019 – 2020 роки.
  1. Рекомендувати головам сільських рад забезпечити:

1) розробку та затвердження відповідних заходів щодо своєчасного складання і затвердження місцевих бюджетів на 2018 рік, забезпечуючи збалансованість їх показників та дотримання норм Бюджетного кодексу України, і складання їх прогнозів на 2019 – 2020 роки;

2) формування дохідної частини місцевих бюджетів району на 2018 рік адекватно наявній податковій базі та показникам соціально-економічного розвитку з урахуванням тенденцій надходжень до місцевих бюджетів, розширення бази оподаткування, всіх фіскальних можливостей та заходів, що вживатимуться для залучення додаткових надходжень до місцевих бюджетів;

3) неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами;

4) спрямування коштів місцевих бюджетів на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою економного та раціонального витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері.

  1. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, контроль залишаю за собою.

              Голова райдержадміністрації                                                         С.Є.МАКСИМЧУК

Заходи до Р-429-0-335-17 від 26.09.2017

baner
baner
baner
baner
baner
baner