baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-384/0/335-17

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

23.08.2017                                     м. Павлоград                           № Р-384/0/335-17

Про звіт Булахівського сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих повноважень

органів виконавчої влади

      Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Булахівської сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

  1. Звіт Булахівського сільського голови Гузь І.О. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).
  1. Булахівському сільському голові Гузь І.О.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за 7 місяців 2017 року та за кожним дохідним джерелом та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2017 рік.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2017 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Забезпечити виконання затверджених на 2017 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання згідно з чинним законодавством. Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення надходжень порівняно з сумою, врахованою в бюджеті на 2017 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Забезпечити своєчасне освоєння коштів, які виділяються із бюджетів всіх рівнів на проведення ремонтних робіт.

2.5. Забезпечити розробку схеми санітарної очистки населених пунктів сільської ради, відвести в установленому порядку земельну ділянку для видалення побутових відходів.

2.6. Протягом 2017 року здійснювати моніторинг та сприяти виконанню робіт з облаштування приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.7. Привести власні нормативно-правові акти у відповідність до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.8. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

  • проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.9. Переглянути протягом 2017 року умови договорів оренди в частині справляння орендної плати за використання земельних ділянок орендарями, та в разі необхідності, прийняти відповідне рішення сесії сільської ради і укласти додаткові угоди до діючих договорів оренди земельних ділянок.

2.10. Провести до кінця 2017 року інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури, під кладовищами, тощо.

2.11. Створити житловий фонд соціального призначення згідно із Законом України „Про житловий фонд соціального призначення”, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.12. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.

      Проводити роботу серед підприємців, забезпечити наявність рекламної продукції в магазинах щодо заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім.

2.13.  Вжити заходів щодо облаштування та відкриття дошкільної групи на базі школи з метою створення НВК.

2.14. Організувати проведення рейдів по перевірці дозвілля неповнолітніми „Діти вулиці”.

2.15. Вжити заходів щодо проведення капітального ремонту Булахівського сільського будинку культури, придбання комплексу голосової апаратури  та нової одежі сцени.

2.16. Вжити заходів щодо проведення ремонту опалення та косметичного ремонту у виставкових залах Булахівського народного історико-краєзнавчого музею.

  1. Булахівському сільському голові Гузь І.О. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 15 грудня 2017 року.
  1. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.

 

Голова райдержадміністрації                                                 С.Є. МАКСИМЧУК

Додаток до Р-384-0-335-17 від 23.08.2017

baner
baner
baner
baner
baner
baner