baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-72/0/335-17

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

22.02.2017                                м. Павлоград                          № Р-72/0/335-17

Про стан роботи щодо

запобігання і протидії корупції

в райдержадміністрації

           Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про запобігання корупції”, „Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки”, постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 „Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, розпорядження голови облдержадміністрації від 27 січня 2016 року № Р-35/0/3-16 „Про організацію роботи з питань запобігання та виявлення корупції”, з метою запобігання проявам корупції шляхом застосування превентивних антикорупційних механізмів, зміцнення режиму законності, а також формування у суспільства нетерпимого, негативного ставлення до корупції, як суспільно небезпечного явища:

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації про стан роботи щодо запобігання  і протидії корупції в райдержадміністрації взяти до відома.
 1. Зобов’язати керівників відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати сільським головам забезпечити:
 • неухильне дотримання вимог антикорупційного законодавства і визначити відповідальних за запобігання проявам корупції;
 • вживати заходів щодо припинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення в межах своїх повноважень;
 •  подання та оприлюднення відповідно до Закону України „Про запобігання корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування –шляхом їх заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів щодо прав та свобод людини і громадянина, надання адміністративних послуг, розподілу та витрачання бюджетних коштів та конкурсних (тендерних) процедур, шляхом їх візування уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед державних службовців щодо вивчення основних положень антикорупційного законодавства, запобігання та шляхи врегулювання конфлікту інтересів, виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб.
 • здійснювати якісний добір і розстановку кадрів на засадах  неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивної атестації, щорічного оцінювання результатів службової діяльності, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів;
 • направляти працівників згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових   семінарів  з питань запобігання та протидії  корупції;
 1. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації організувати підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі всіх категорій посад державних службовців.
 1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 24.02.2016 року № Р-64/0/335-16 „Про запобігання і протидію корупції в райдержадміністрації та місцевих органах самоврядування Павлоградського району”.
 1. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, контроль – на керівника апарату райдержадміністрації Денисову С.В.

           Голова райдержадміністрації                                                                   С.Є.МАКСИМЧУК

Довідка до Р-72-0-335-17 від 22.02.2017

baner
baner
baner
baner
baner
baner