baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-355/0/335-16

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

 12.08.2016                     м. Павлоград              №  Р-355/0/335-16

Про черговий  призов  на строкову військову службу у жовтні-листопаді  2016  року

      Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації“, „Про військовий обов’язок і військову службу“, Указу Президента України від   29 березня 2016 року № 122/2016 „Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році“, постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 „Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом“ (зі змінами та доповненнями), розпорядження голови облдержадміністрації від 18 липня  2016 року № Р-420/0/3-16 „Про черговий призов на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2016 року“, з метою якісної підготовки та організованого проведення призову на строкову військову службу громадян району 1989 — 1998 років народження у жовтні-листопаді  2016 року:

 1. До 1 вересня затвердити склад районної призовної комісії та резервний склад членів районної призовної комісії, які у разі хвороби або відсутності з поважних причин членів районної призовної комісії будуть працювати в її складі (додається).
 1. Районній призовній комісії у період своєї роботи з 1 жовтня по 30 листопада 2016 року здійснювати:
 • надання призовникам відстрочки від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтею 17 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“;
 •  організацію медичного огляду категорій громадян України, вказаних у частині 7 статті 16 Закону України ”Про військовий обов’язок і військову службу”;
 • звільнення призовників від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтею 18 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“, взяття їх на облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;
 • направлення до лікувально-профілактичних закладів міста Павлограда громадян, яких визнано тимчасово непридатними до військової служби;
 • організацію роботи з вивчення особистостей призовників, їх морально-ділових якостей та сімейного стану;
 • направлення до відповідних правоохоронних органів матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу;
 • виключення з військового обліку призовників громадян у зв’язку з направленням їх для проходження альтернативної (невійськової) служби;
 • внесення на розгляд обласної призовної комісії клопотань щодо надання громадянам України відстрочок від призову на строкову військову службу у випадках, не передбачених Законом України „Про військовий обов’язок і військову службу“.
 1. Голові районної призовної комісії:

        до 01 жовтня 2016 року скласти і затвердити склад призовних комісій та розподілити обов’язки між членами комісії;

       до 01 жовтня організувати забезпечення військового комісаріату обладнаною призовною дільницею, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, комунально-побутовими послугами (освітлення, водопостачання, опалення, міський зв’язок тощо); автомобільним транспортом для доставки призваних до обласного збірного пункту і необхідну кількість технічного й обслуговуючого персоналу для роботи на призовної дільниці згідно із заявками Павлоградського ОМВК та забезпечення охорони громадського порядку;

    з 01 серпня по 30 вересня 2016 року організувати оповіщення призовників про виклик до військового комісаріату та своєчасне прибуття їх до призовної дільниці сільськими радами;

    до 10 грудня 2016 року після закінчення призову і відправлення призваних осіб до військових частин провести розширене засідання, на якому підвести підсумки призову.

 1. Рекомендувати сільським головам Павлоградського району:

з 01 серпня по 30 листопада  2016 року за даними Павлоградського ОМВК забезпечити оповіщення призовників про виклик їх до військового комісаріату згідно статті №38 пункту 9 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“;

забезпечити своєчасну видачу призовникам довідок про склад сім’ї та характеристик з місця проживання;

своєчасно надавати необхідні відомості про призовників і військовозобов’язаних військовому комісаріату;

стежити за виконанням призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку;

         забезпечити транспортом для доставки призовників до призовного пункту Павлоградського об’єднаного міськвійськкомату.

 1. Головному лікарю Павлоградського районного центру первинної медико-санітарної допомоги та головному лікарю КЗ „Павлоградська центральна районна лікарня Дніпропетровської обласної ради“ з метою якісного проведення медичного огляду громадян для призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та направлення на альтернативну (невійськову) службу:

забезпечити роботу медичної комісії на призовній дільниці Павлоградського об’єднаного міськвійськкомату необхідною кількістю лікарів, спеціалістів та середнього медичного персоналу на період з 1 серпня по 30 листопада  2016 року;

забезпечити необхідну кількість медико-санітарного майна, інструментарію, медикаментів та першочергове безкоштовне амбулаторне чи стаціонарне обстеження (лікування, медичний огляд) призовників, які підлягають виклику на призовну комісію;

забезпечити безкоштовне проведення призовникам серологічного аналізу крові на антитіла до вірусів імунодефіциту людини та гепатиту “С”, антиген до вірусу гепатиту “В”, реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном, загального аналізу крові та сечі, флюорографічного обстеження органів грудної клітини, електрокардіографічне дослідження, профілактичних щеплень відповідно календаря профілактичних щеплень, визначення групи крові та резус-фактора;

в термін до 10 вересня 2016 року направити до Павлоградського об’єднаного міськвійськкомату списки призовників, які перебувають на диспансерному обліку з причини важких захворювань і відхилень у здоров’ї та здійснювати контроль за своєчасним обстеженням призовників, направлених Павлоградським ОМВК до лікувальних закладів.

 1. Для медичного обстеження призовників затвердити склад медичної комісії при Павлоградському об’єднаному міськвійськкоматі, що додається.
 1. Рекомендувати Павлоградському ВП ГУНП України в Дніпропетровській області:
 • прийняти та здійснювати спільні заходи з Павлоградським об’єднаним міськвійськкоматом по виконанню Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“ в весняний період призову громадян на строкову військову службу  2016 року в Павлоградському районі;
 • за запитами Павлоградського ОМВК проводити розшук, затримання і доставку до військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;
 • забезпечити охорону громадського порядку на призовній дільниці військкомату у дні відправки молодого поповнення до Збройних Сил України.
 1. 8. Затвердити групу розшуку призовників, які ухиляються від призову на строкову службу, та тих, що самовільно покинули військові частини, у складі:
Чуприна Олександр Миколайович начальник відділу комплектування Павлоградського ОМВК
Баришев

Володимир Олександрович

заступник начальника Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області
Ноженко

Андрій Григорович

начальник відділу Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області
Андрущенко

Анатолій Андрійович

спеціаліст відділення комплектування

Павлоградського ОМВК

 1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій забезпечити відповідно до чинного законодавства:
 • громадянам, які призиваються на строкову військову службу, розрахунок та виплату допомоги у розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

       В період з 1 жовтня по 30 листопада 2016 року громадяни для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, призовом на строкову військову службу або прийняттям на військову службу за контрактом, а також особи, які направляються військовим комісаріатом на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати відповідно статті 21 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“.

Згідно статті 39 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“ громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, передбаченими частинами третьою та четвертою статті 119 Кодексу законів про працю України, а також частиною першою статті 51, частиною п’ятою статті 53, частиною третьою статті 57, частиною п’ятою статті 61 Закону України «Про освіту”.

 1. Сільським головам та керівникам підприємств організувати урочисті проводи призовників до лав Збройних Сил України з участю ветеранів армії, флоту, праці, учасників війни та бойових дій.
 1. Розпорядження голови райдержадміністрації від 13.04.2016р. № Р-148/0/335-15 „Про черговий призов на строкову військову службу  у  квітні-червні 2016року“  вважати таким, що втратило чинність.
 1. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.

Голова райдержадміністрації                     С.Є.МАКСИМЧУК

Дод. до Р-355-0-335-16 від 12.08.2016

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner