baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-307/0/335-16

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

14.07.2016               м. Павлоград               № Р-307/0/335-16

 

Про звіт Межиріцького сільського голови

щодо виконання виконкомом сільської

ради делегованих повноважень

органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Межиріцької сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

  1. Звіт Межиріцького сільського голови Луценка О.Г. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).
  1. Рекомендувати Межиріцькому сільському голові Луценку О.Г.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за 6 місяців 2016 року за кожним дохідним джерелом та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2016 рік.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2016 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2016 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством.  Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення  надходжень  порівняно  з  сумою,   врахованою   в   бюджеті   на

2016 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Забезпечити до кінця 2016 року своєчасне освоєння коштів, виділених на ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах сільської ради.

2.5. Забезпечити протягом 2016 – 2017 років розробку схеми санітарної очистки населених пунктів сільської ради, відвести в установленому порядку земельну ділянку для видалення побутових відходів.

2.6. До кінця 2016 року забезпечити облаштування приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.7. Привести до кінця 2016 року власні нормативно-правові акти у відповідність до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.8. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.9. Переглянути протягом ІІІ-ІV кварталів 2016 року умови договорів оренди в частині справляння орендної плати за використання земельних ділянок орендарями, та в разі необхідності, прийняти відповідне рішення сесії сільської ради і укласти додаткові угоди до діючих договорів оренди земельних ділянок.

2.10. Провести протягом 2016 року інвентаризацію земель під об’єктами комунальної власності та соціальної інфраструктури, під кладовищами, тощо.

2.11. На виконання доручення голови райдержадміністрації від                     07 вересня 2009 року № 78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв)” протягом ІІ кварталу 2016 року оформити та зареєструвати право власності на 3 земельні ділянки взамін сертифікатів, у тому числі спадкоємцям трьох земельних ділянок (паю), власники яких померли („відумерла спадщина”).

2.12. Протягом 2016 року створити житловий фонд соціального призначення згідно із Законом України „Про житловий фонд соціального призначення”, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.13. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.

Проводити роботу серед підприємців, забезпечити наявність рекламної продукції в магазинах щодо заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім.

2.14. Сприяти облаштуванню огорожі Межиріцького дошкільного навчального закладу № 1 до 01 грудня 2016 року.

2.15. Вжити заходів щодо покращення матеріальної-технічної бази закладів культури Межиріцької сільської ради (оновлення освітлення сцени (придбання софітів, освітлення рампи), виділити кошти на ремонт сільської бібліотеки, заміну електропроводки та комплектування фондів).

2.16. Започаткувати створення дитячих чи дорослих клубів за інтересами, зокрема, туристично – пізнавального, спортивно – оздоровчого  напрямку або сімейного дозвілля. Залучати якнайбільше юнацтва та дітей пільгової категорії, зокрема, з багатодітних сімей до художньої самодіяльності.

2.17. Вжити невідкладних заходів щодо покращення виконання делегованих повноважень з питань фізичної культури і спорту, для чого вирішити питання щодо введення посади інструктора по спорту при Межиріцькій сільській раді.

  1. Межиріцькому сільському голові Луценку О.Г. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 15 грудня 2016 року.
  1. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.

    Голова райдержадміністрації                     С.Є. МАКСИМЧУК

baner
baner
baner
baner
baner
baner