baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-64/0/335-16

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

24.02.2016                                  м. Павлоград                               №  Р-64/0/335-16

 

Про запобігання і протидію

корупції в райдержадміністрації

та місцевих органах самоврядування

Павлоградського району

Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, від 14 жовтня 2014 року № 1699-VІІ „Про засади державної антикорупційної політики в Україні”, Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року  №1001/2011 „Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 „Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки”, розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2011 року № Р-938/0/3-11 „Про організацію роботи з питань запобігання проявам корупції” з метою зменшення рівня корупції в Україні шляхом усунення передумов її виникнення через упровадження превентивних заходів, зміцнення режиму законності, а також формування у суспільства нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища:

  1. Інформацію головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції про стан роботи запобігання і протидії корупції в райдержадміністрації та місцевих органах самоврядування Павлоградського району взяти до відома.
  1. Зобов’язати керівників відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати сільським головам:

забезпечити неухильне дотримання вимог антикорупційного законодавства і визначити відповідальних за запобігання проявам корупції;

проводити роз’яснювальну роботу серед службовців з питань дотримання окремих положень Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про державну службу»;

здійснювати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання службовцями покладених на них обов’язків, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів;

направляти працівників згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових   семінарів  з питань запобігання та протидії  корупції;

здійснювати спеціальні перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в райдержадміністрації відповідно ст.11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року  №33/2012 та Указом Президента України від 18 травня  2012 року №333/2012 «Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня
2012 року  № 33».

  1. Сектору персоналу райдержадміністрації організувати підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі всіх категорій посад державних службовців.
  1. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції райдержадміністрації, контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації.

Голова райдержадміністрації

С.Є.МАКСИМЧУК

baner
baner
baner
baner
baner
baner