baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

77-р-13

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

 04.03.2013                    м. Павлоград                    № 77-р-13

 

Про звіт Поперечненського сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих

повноважень органів виконавчої влади

 

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення відділами, управліннями та структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Поперечненської сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Звіт Поперечненського сільського голови Чупікової М.Я. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати Поперечненському сільському голові Чупіковій М.Я.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за 2012 рік за кожним джерелом надходжень та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2013 рік, особливо в частині податку з доходів фізичних осіб, плати за землю.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2013 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2013 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством.  Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення надходжень  порівняно  з  сумою,   урахованою   в   бюджеті   на 2013 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Сприяти протягом 2013 року будівництву всіх форм житла (соціального, доступного, молодіжного) за кошти обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва та за власні кошти населення.

2.5. Сприяти виконанню робіт протягом 2013 року щодо облаштування об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.6. Розробити та затвердити протягом І кварталу 2013 року Програму розвитку житлового будівництва.

2.7. Надати до 01 квітня 2013 року  до сектору житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації план-графік вводу в експлуатацію житла на території сільської ради на 2013 рік.

2.8. Забезпечити розроблення проекту планування та забудови села Новомиколаївське.

2.9. Забезпечити  оновлення містобудівної документації та приведення нормативно-правових актів відповідно до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.10. Здійснювати контроль за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності.

2.11. Забезпечити виготовлення кошторисної документації для отримання субвенції з державного або обласного бюджету для проведення ремонту доріг у населених пунктах.

2.12. Забезпечити розробку санітарної очистки населених пунктів сільської ради, відвести в установленому порядку земельну ділянку для видалення побутових відходів.

2.13. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

 проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.14. Забезпечити офіційне оприлюднення до 15 липня 2013 року рішення сесії сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земель населених пунктів с. Новомиколаївське, с. Поперечне, с.Степ, с.Свідівок.

2.15. Провести протягом 2012 – 2013 років інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури, об’єктами комунальної власності, кладовищами, тощо.

2.16. Терміново забезпечити видачу спадкоємцям земельних ділянок (паїв), власники яких померли („відумерла спадщина”) 3 державних акта на право власності на земельну ділянку на виконання доручення голови райдержадміністрації від 07 вересня 2009 року № 78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв)”.

2.17. Вирішити питання щодо проведення капітального ремонту приміщення Поперечненського сільського будинку культури та покращення його матеріальної бази.

2.18. Вжити заходів для покращення матеріальної бази сільської бібліотеки.

2.19. Сприяти вирішенню до 01 вересня 2013 року питання щодо забезпечення навчальних закладів якісною питною водою.

2.20. Активізувати діяльність громади із захисту прав дітей.

2.21. Продовжувати розвивати сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території сільської ради.

2.22. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.

2.23. Розробити план участі спортсменів громади у районних спортивних заходах згідно з Календарем спортивних змагань на 2013 рік та з нагоди 90-річчя створення Павлоградського району.

3. Поперечненському сільському голові Чупіковій М.Я. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 01 липня та 25 грудня 2013 року.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації (Жук), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Чорного І.М.

ЗВІТ

про виконання делегованих повноважень

виконкомом Поперечненської сільської ради

20.02.2013р

 

Виконавчий комітет Поперечненської сільської ради, в своїй роботі керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст..27 – 40  та здійснює інші надані законом повноваження.

 

1. До відання виконавчого комітету сільської ради є підготовка програм соціально-економічного і культурного розвитку території ради, подання їх на затвердження сільської ради, їх виконання, розгляд проектів планів підприємств та організацій, залучення на договірних засадах підприємств та установ незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл сільської ради.

Програма соціально-економічного розвитку на 2012 рік затверджена рішенням сесії від 04 січня 2012 року № 57 – 9/VІ.

Програма соціально – економічного розвитку на 2013 рік затверджена 27 грудня 2013 року, рішення № 109 — 16/VІ.

На постійному контролі виконкому виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради, де залучаються кошти агропідприємств ПП «Агрофірма»Степове» та ФГ «Лан».

2. Повноваження в галузі бюджету та фінансів – є одним з головних питань роботи виконавчого комітету:

—     складання проекту місцевого бюджету та надання його на затвердження раді, а також виконання бюджету, щоквартальне подання звітів про хід виконання бюджету, здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету.

Сільський бюджет на 2012 рік затверджений 04 січня 2012 року, рішення сільської ради № 53 – 9/VІ.

Сільський бюджет на 2013 рік був затверджений на сесії сільської ради, рішення № 101 — 16/VІ від 27 грудня 2013 року.

Так дохідна частина сільського бюджету за 2012 року виконана на 117.92 %.

Виконкомом сільської ради постійно проводиться контроль за надходженням до сільського бюджету. Керівники агропідприємств, установ та фізичні особи – платники податків, щомісячно звітують про стан сплати податків та перспективу сплати наступного місяця.

Сільська рада втратила значні кошти від «Павлоградвугілля» за оренду землі, перерахунок орендної плати на коефіцієнт 1,756 був проведений тільки в четвертому кварталі 2012 року, а не з 01.01.2012року.

 1. Поперечненська сільська рада за населенням є найменшою у районі: населення – 495 чоловік, територія сільської ради становить 5511,43 га. Гострим питанням для виконавчого комітету сільської ради — питання забезпечення питною водою населення, а для села Свідівок навіть технічною. Населення сіл забезпечене паливом та електроенергією. В селі Поперечне замінено електролінію на одній вулиці.

Благоустрій сіл – одне з головних питань виконкому:

За 2012 рік на благоустрій населених пунктів витрачено 53.7 тис грн., в 2011 році понад 90.0 тис. грн.:

Це утримання в належному стані кладовищ, прибирання скверів, місць загального користування, утримання в чистоті доріг;

утримання вуличного освітлення;

проведено поточний ремонт вулично- дорожньої мережі села Степ, на що використано 40 тис. грн.;

постійно проводиться догляд та полив зелених насаджень (голубі ялини та троянди);

проведено видалення аварійних та формовку пошкоджених тополь в центрі села Поперечне, всього 220 штук.

Виконкомом сільської ради проводиться робота по виконанню норм з безпеки руху: ще з 2006 року всі чотири населені пункти забезпечені вуличним освітленням, яке було зроблено за власні кошти.

Дуже важливим питанням для села Степ залишається газифікація, це єдине чим можна зберегти це село. Надіємося на програму Президента – «до 2015 року — газифікація кожного віддаленого села». З 2005 року є вся проектно-кошторисна документація, яка була поновлена в 2010 році, поновляється сьогодні, також за власні кошти.

Транспортне обслуговування населення сільської ради здійснює автоперевізник «КАИ «Центр» — керівник Костенко Олександр Іванович, з яким я особисто, як голова виконавчого комітету, держу тісний зв’язок. Четвертий рік обслуговує населення це автопідприємство і збоїв ніколи не було, постійно дотримуючись графіка. Перед цим п’ять років обслуговувало АТП – керівник Безкровний Олександр Григорович, також ніколи не було нарікань чи скарг з боку пасажирів, розуміючи, що рейси збиткові.

Торгівельне обслуговування населення ради здійснює Вербське ССТ. В магазинах асортимент товарів є а також виконуються замовлення населення на придбання товарів.

4. На території сільської ради в селі Поперечне працює  школа І-ІІ ступенів, яка є надійним партнером, порадником та помічником як в роботі виконавчого комітету, так і в повсякденному житті наших сіл.

Щорічно проводиться облік дітей дошкільного та шкільного віку, за кожним населеним пунктом, з цього питання, закріплені члени виконкому.

Працює два фельдшерські пункти та ще населення сільської ради обслуговує Верківська амбулаторія сімейної медицини. Обслуговуванням працівниками Вербківської амбулаторії задовольняє населення сільської ради.

Також в нічні часи населення користується викликами екстреної (швидкої) медичної допомоги, до сьогодні нарікань з боку населення на обслуговування не було. Швидка допомога в нічний час приїздить за 50 хвилин.

Працює дитячий садок з однією групою на 12 чоловік. В дитячому садку створені всі умови для перебування  та навчання дошкільнят. За 2011 та 2012 роки придбано матеріалів та виконано робіт на загальну суму 100.5 тис. грн.( крім заробітної плати ).

а саме:

 • придбано електричну плиту,
 • водонагрівач;
 • праску;
 • пральну машинку;
 • шафи для книг;
 • килимове  покриття;
 • замінено посуд, сантехніку на харчоблоці та санвузлі, частково  замінено м’який інвентар;
 • в ігровій кімнаті утеплено підлогу  ( шлак, плита  OSB, ковролін);
 • в кімнатах та по коридору додатково встановлено обігрівачі.
 • в спальній кімнаті повністю замінено підлогу;
 • придбано комп’ютерну техніку в повному комплекті;

Для Поперечненського СБК придбано музичний центр та мікрофони на суму 3.0 тис. грн.. для проведення заходів.

Проведено поточний ремонт в фойє приміщення де проводяться всі заходи;

Разом з усіма установами, що розташовані на території ради, проводяться культурно-розважальні заходи до всіх свят та знаменних дат.

Платні послуги по сільській бібліотеці за 2012 рік склали  125 грн.., за 2011 рік — 425 грн. На ці кошти закуповувалася художня література.

На 2013 рік зроблена підписка на газети та журнали для установ на загальну суму 4.2 тис. грн.

В 2012 році проводилися видатки на утримання виконавчого комітету сільської ради які склали 40.8 тис. грн.

На території сільської ради розташовані пам’ятники та меморіал загиблим в роки ВВВ. Всі ці споруди, а їх п’ять, знаходяться в задовільному стані.

5. Земельні відносин та охорона навколишнього природного середовища щоденне питання виконавчого комітету. Щорічно затверджується  сесією сільської ради          програма природоохоронних заходів, виконком вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення ставок земельного податку.

Визначено місце для складування та зберігання побутових відходів, ведеться постійно роз’яснювальна робота серед населення та контроль за дотриманням цього важливого питання.

Ведеться постійний догляд за газонами та квітниками, постійно ведеться боротьба з карантинними бур’янами, проводяться  рейди за дотриманням чистоти біля прибудинкових територій.

В 2012 році проведена грошова оцінка земель населених пунктів, витрати склали 6.5 тис. грн.

6. Повноваження  у сфері соціального захисту населення  належить до відання виконавчого комітету. Не обійдені увагою учасників ВВВ, дітей війни, інвалідів дитинства та праці, через реалізацію місцевих програм, надання матеріальної допомоги, субсидій, пільгового палива. В селах Новомиколаївське та Степ працюють соціальні працівники по обслуговуванню одиноких громадян похилого віку.

7. Виконком сільської ради ведеться робота по забезпеченню вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснюється постійний контроль за станом цієї роботи. Члени виконавчого комітету працюють так, щоб якомога менше було звернень, суттєво-важливі питання вирішуються заздалегідь.

Виконавчим комітетом проводиться вчинення нотаріальних дій, реєстрація актів громадянського стану.

Активна робота поставить  нові завдання  і проблеми, які виконавчий комітет зобов’язаний узгоджувати та виконувати разом,  для  жителів сіл.

 

Проблеми та невирішені питання

 1. Будівництво підвідного газопроводу до села Степ.
 2. Будівництво розподільчого газопроводу по селу Степ.
 3. Ремонт доріг
 4. Вирішення питань питної води.

Голова виконавчого комітету

Поперечненської сільської ради                                                М. Чупікова

baner
baner
baner
baner
baner
baner