baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-27/0/335-16

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

             27.01.2016                        м. Павлоград                № Р-27/0/335-16

 

Про підсумки виконання бюджету

району та районного бюджету

за 2015 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України „Про місцеві державні адміністрації“, „Про Державний бюджет України на 2015 рік“, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р „Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни “ (зі змінами та доповненнями):

1. Інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації, щодо виконання бюджету району та районного бюджету за 2015 рік, взяти до відома.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, рекомендувати сільським головам:

2.1. Проаналізувати стан виконання доходної частини сільських бюджетів за 2015 рік та вжити вичерпних заходів щодо забезпечення належного виконання за кожним джерелом доходів показників відповідних бюджетів в І кварталі 2016 року, особливо по податку з доходів фізичних осіб.

2.2. З метою забезпечення виконання дохідної частини районного та сільських бюджетів у 2015 році активізувати роботу комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів, особливу увагу звернути на підприємства, що належать до комунальної власності району та бюджетоутворюючі підприємства.

2.3. З метою своєчасного погашення зобов’язань за соціально захищеними видатками активізувати роботу щодо завчасного оформлення та подання до органів державного казначейства документів, необхідних для оформлення короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

3. Зобов’язати керівників  структурних підрозділів райдержадміністрації — головних розпорядників коштів районного бюджету, рекомендувати сільським головам вжити ефективних заходів щодо:

3.1. Своєчасної виплати заробітної плати працівникам установ, що  фінансуються з місцевих бюджетів, відповідно до термінів, встановлених чинним законодавством та колективними трудовими договорами, не допускаючи утворення будь-якої заборгованості на звітні дати.

3.2. Своєчасного проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, що фінансуються з районного та сільських бюджетів, не допускаючи утворення будь-якої заборгованості на звітні дати.

3.3. Забезпечення проведення якісного внутрішнього фінансового контролю  фінансово – господарської діяльності установ та організацій, що належать до сфери відповідних управлінь та відділів райдержадміністрації, своєчасного розгляду матеріалів ревізій (перевірок) та вжиття необхідних заходів щодо усунення виявлених порушень фінансово – бюджетної дисципліни.

4. З метою забезпечення виконання показників районного бюджету та покращення стану розрахункової дисципліни головним розпорядникам коштів — галузевим управлінням райдержадміністрації враховуючи підсумки роботи за 2015 рік:

4.1. Вжити заходів щодо забезпечення в І кварталі 2016 року виконання в повному обсязі показників районного бюджету, своєчасного фінансування соціальних виплат, зокрема видатків на заробітну плату працівникам підпорядкованих установ, покращення стану розрахункової дисципліни в частині недопущення безпідставного накопичення залишків коштів на рахунках розпорядників, скорочення та недопущення утворення кредиторської (дебіторської) заборгованості.

4.2. Проводити системний аналіз наявних залишків коштів на рахунках розпорядників. Пропозиції щодо фінансування у 2016 році надавати з урахуванням використання залишків коштів на рахунках установ та реальної можливості освоєння коштів.

5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації підготувати звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік на сесію районної ради.

6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на фінансове управління райдержадміністрації, контроль — залишаю за собою.

 

Голова райдержадміністрації

С.Є.МАКСИМЧУК

 

Дод.до Р-27-0-335-16 від 27.01.2016

Дод.1 до Р-27-0-335-16 від 27.01.2016

baner
baner
baner
baner
baner
baner