baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

34-р-13

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

05.02.2013                    м. Павлоград                    № 34-р-13

 

Про підсумки виконання бюджету

району та районного бюджету

за 2012 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України „Про місцеві державні адміністрації“, „Про Державний бюджет України на 2012 рік“, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р „Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни“ (зі змінами та доповненнями):

1. Взяти до відома інформацію щодо виконання бюджету району та районного бюджету за  2012 рік, що додається.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Біловол), управлінню економіки райдержадміністрації (Гриценко), рекомендувати сільським головам:

2.1. Проаналізувати стан виконання доходної частини сільських бюджетів за 12 місяців 2012 року та вжити вичерпних заходів щодо забезпечення належного виконання за кожним джерелом доходів показників відповідних бюджетів в 2013 році, особливо по податку з доходів фізичних осіб.

2.2. З метою забезпечення виконання дохідної частини районного та сільських бюджетів у 2013 році активізувати роботу комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів, особливу увагу звернути на підприємства, що належать до комунальної власності району та бюджетоутворюючі підприємства.

2.3. З метою своєчасного погашення зобов’язань за соціально захищеними видатками активізувати роботу щодо завчасного оформлення та подання до органів державного казначейства документів, необхідних для оформлення короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

3.Зобов’язати керівників  структурних підрозділів райдержадміністрації — головних розпорядників коштів районного бюджету, рекомендувати сільським головам вжити ефективних заходів щодо:

3.1. Своєчасної виплати заробітної плати працівникам установ, що  фінансуються з місцевих бюджетів, відповідно до термінів, встановлених чинним законодавством та колективними трудовими договорами, не допускаючи утворення будь-якої заборгованості на звітні дати;

3.2. Своєчасного проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, що фінансуються з районного та сільських бюджетів, не допускаючи утворення будь-якої заборгованості на звітні дати;

3.3. Забезпечення проведення якісного внутрішнього фінансового контролю  фінансово – господарської діяльності установ та організацій, що належать до сфери відповідних управлінь та відділів райдержадміністрації, своєчасного розгляду матеріалів ревізій (перевірок) та вжиття необхідних заходів щодо усунення виявлених порушень фінансово – бюджетної дисципліни.

4. З метою забезпечення виконання показників районного бюджету та покращення стану розрахункової дисципліни головним розпорядникам коштів — галузевим управлінням райдержадміністрації враховуючи підсумки роботи за   2012 рік:

4.1. Вжити заходів щодо забезпечення в 2013 році виконання в повному обсязі показників районного бюджету, своєчасного фінансування соціальних виплат, зокрема видатків на заробітну плату працівникам підпорядкованих установ, покращення стану розрахункової дисципліни в частині недопущення безпідставного накопичення залишків коштів на рахунках розпорядників, скорочення та недопущення утворення кредиторської (дебіторської) заборгованості;

4.2. Проводити системний аналіз наявних залишків коштів на рахунках розпорядників. Пропозиції щодо фінансування у І кварталі 2013 року надавати з урахуванням використання залишків коштів на рахунках установ та реальної можливості освоєння коштів.

5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Біловол) підготувати звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік.

Доручити начальнику фінансового управління райдержадміністрації Біловолу В.Г. виступити з доповіддю із зазначеного питання на сесії районної ради.

6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на фінансове управління райдержадміністрації (Біловол), контроль — залишаю за собою.

baner
baner
baner
baner
baner
baner