baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-368/0/335-15

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

31.08.2015                         м. Павлоград                      № Р-368/0/335-15

 

Про звіт Карабинівського сільського голови

щодо виконання виконкомом сільської

ради делегованих повноважень

органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Карабинівської сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Звіт Карабинівського сільського голови Монах К.В. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати Карабинівському сільському голові Монах К.В.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за 7 місяців 2015 рік за кожним дохідним джерелом та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2015 рік, особливо в частині податку з доходів фізичних осіб та плати за землю.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам сільської ради своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2015 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2015 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством. Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення  надходжень  порівняно з сумою, врахованою в бюджеті на 2015 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Забезпечити до кінця 2015 року своєчасне освоєння коштів з бюджетів всіх рівнів на ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах сільської ради.

2.5. Забезпечити розробку схеми санітарної очистки населених пунктів сільської ради, відвести в установленому порядку земельну ділянку для видалення побутових відходів.

2.6. До кінця 2015 року забезпечити облаштування приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.7. Привести до кінця 2015 року власні нормативно-правові акти у відповідність до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.8. Розглянути можливість протягом 2015 року оновити містобудівну документацію села Карабинівка.

2.9. Розробити до  кінця 2015 року генеральний план селища Мінеральні Води.

2.10. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.11. Переглянути протягом ІІІ-ІV кварталів 2015 року умови договорів оренди в частині справляння орендної плати за використання земельних ділянок орендарями, та в разі необхідності, прийняти відповідне рішення сесії сільської ради і укласти додаткові угоди до діючих договорів оренди земельних ділянок.

2.12. Провести протягом 2015 року інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури, під кладовищами, тощо.

2.13. На виконання доручення голови райдержадміністрації від 07 вересня 2009 року № 78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв)” протягом 2015 року оформити та зареєструвати право власності на 1 земельну ділянку взамін сертифікатів, у тому числі спадкоємцям однієї земельної ділянки (паю), власники яких померли („відумерла спадщина”).

2.14. Протягом 2015 року створити Реєстр приміщень житлового фонду соціального призначення, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.15. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.

Проводити роботу серед підприємців, забезпечити наявність рекламної продукції в магазинах щодо заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім.

2.16. Сприяти підвищенню рівня безпеки дорожнього руху біля навчальних закладів.

3. Карабинівському сільському голові Монах К.В. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 15 грудня 2015 року.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.

 

Голова райдержадміністрації

С.Є. МАКСИМЧУК

baner
baner
baner
baner
baner
baner