baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

650-р-12

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

30.11.2012                    м. Павлоград                    № 650-р-12

 

Про звіт Межиріцького сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих

повноважень органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення відділами, управліннями та структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі Межиріцької сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Звіт Межиріцького сільського голови Чумак Т.В. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати Межиріцькому сільському голові Чумак Т.В.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за 10 місяців 2012 року за кожним джерелом надходжень та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2012 рік, особливо в частині податку з доходів фізичних осіб, плати за землю.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2012 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2012 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством.  Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення надходжень  порівняно  з  сумою,   урахованою   в   бюджеті   на 2012 рік, спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Сприяти протягом 2012 — 2013 років будівництву всіх форм житла (соціального, доступного, молодіжного) за кошти обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва та за власні кошти населення.

2.5. Забезпечити доступ інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

2.6. Розробити та затвердити до кінця 2012 Програму розвитку житлового будівництва.

2.7. Здійснити перерахунок проектно-коштористної документації на проект „Газифікація вул. Молодіжна в с. Новоселівка” для надання пропозиції щодо його фінансування за рахунок коштів державного бюджету.

2.8. Забезпечити санітарну очистку населених пунктів сільської ради шляхом проведення роботи по виготовленню схеми санітарної очистки та організації збору та вивезення сміття.

2.9. Забезпечити освоєння в повному обсязі субвенції із державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

2.10. Розглянути можливість забезпечення житлом медичних працівників у 2013 році.

2.11. Прийняти участь у виділенні коштів для районної програми „Місцеві стимули” в охороні здоров’я Павлоградського району до 2014 року” для навчання трьох медичних сестер з сімейної медицини амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Межиріч в 2013 році.

2.12. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме: розмежування земель державної та комунальної власності, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.13. Активізувати роботу щодо оновлення до кінця 2012 року нормативно грошової оцінки земель населених пунктів с. Червона Нива,  с. Межиріч, с. Котівець, с. Оженківка, с. Домаха, с. Новоселівське.

2.14. Провести протягом 2012 – 2013 років інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури, об’єктами комунальної власності, кладовищами, тощо.

2.15. Терміново забезпечити видачу спадкоємцям земельних ділянок (паїв), власники яких померли („відумерла спадщина”) 8 державних актів на право власності на земельну ділянку на виконання доручення голови райдержадміністрації від 07 вересня 2009 року № 78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв)”.

2.16. Підвищити відповідальність за виконання вимог законодавчих актів щодо охорони прав та інтересів дітей, своєчасно виявляти дітей, які залишилися без батьківського піклування, з оформленням відповідних документів.

2.17. Вжити невідкладних заходів щодо покращення виконання делегованих повноважень з питань фізичної культури і спорту на території сільської ради та участі команди ФСК „Колос” у районних змаганнях.

2.18. Вирішити питання щодо проведення капітального ремонту приміщення Межиріцького СБК (підлоги глядацької зали, фасаду, заміни вікон у фойє, заміни крісел в глядацькій залі, косметичний ремонт кабінету хорового співу, обрядової зали, класу танцювального колективу).

2.19. Вжити заходів для виділення коштів на ремонт сільської бібліотеки, на комплектування фондів, передплату періодичних видань, придбання меблів, телефонізацію, встановлення металевих дверей.

2.20. Вирішити питання оновлення системи опалення приміщення народного історико-краєзнавчого музею, провести заміну вікон та дверей, покращити матеріально-технічну базу (придбання комп’ютерної техніки, проектора, фотоапарату, відеокамери).

2.21. Залучити як найбільше юнацтва та дітей, зокрема пільгової категорії (з багатодітних сімей, малозабезпечених) до художньої самодіяльності.

2.22. Продовжувати розвивати сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території сільської ради.

2.23. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.

2.24. Вирішити питання щодо житлового фонду соціального призначення.

2.25. Вирішити питання до 01 вересня 2013 року щодо збільшення фінансування харчування в дошкільних навчальних закладах згідно вимог Постанови КМУ від 22 листопада 2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”.

2.26. Сприяти покращенню матеріальної бази щодо заміни ліжок з металевих на дерев’яні в Межиріцькому ДНЗ № 2 до 01 вересня 2013 року.

3. Межиріцькому сільському голові Чумак Т.В. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 25 лютого 2013 року.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи (Жук), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Чорного І.М.

 

Голова райдержадміністрації                                                          В.М. ДУДНІК

baner
baner
baner
baner
baner
baner