baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-40/0/335-15

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

 26.01.2015                                   м. Павлоград                              № Р-40/0/335-15

Про погодження проекту програми

соціально-економічного та

культурного розвитку

Павлоградського району на 2015 рік

Керуючись Законом України  „Про місцеві державні адміністрації“, постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів  економічного і соціального розвитку  та складання проекту державного бюджету“ (зі змінами і доповненнями), з метою закріплення позитивних тенденцій економічного і соціального розвитку району, удосконалення роботи органів виконавчої влади, спрямованої на виконання програмних завдань соціально-економічного розвитку району в 2015 році:

1. Погодити проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Павлоградського району на 2015 рік, згідно з додатком.

2. Затвердити показники соціально-економічного розвитку Павлоградського району на 2015 рік, що додаються.

3. Зобов’язати заступників голови райдержадміністрації, керівників управлінь та відділів райдержадміністрації, рекомендувати керівникам підприємств всіх форм власності врахувати недоліки в роботі всіх сфер економіки у 2014 році, спрямувати зусилля на їх усунення і вважати головними напрямами у роботі в 2015 році:

створення сприятливого економічного середовища для забезпечення стабільності та ефективності розвитку аграрного сектора: розширення мережі підприємств по переробці  сільськогосподарської продукції,  забезпечення інтенсивного  розвитку  тваринництва за рахунок пошуку нових форм, методів і прийомів інтенсивного ведення галузі, зокрема селекції, технології і годівлі тварин;

збереження рівня доходів населення та його соціального захисту, підвищення рівня середньомісячної заробітної плати, створення нових робочих місць;

недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, зменшення рівня безробіття, масштабів бідності, забезпечення створення нових робочих місць,  удосконалення системи адресної допомоги найбільш незахищеним верствам населення;

забезпечення безпеки життєдіяльності населення, поліпшення стану довкілля, охорони навколишнього середовища, підвищення рівня безпеки праці;

виконання запланованих обсягів капітального будівництва;

виконання заходів щодо розвитку сфери платних послуг;

нарощування обсягів роздрібного товарообороту;

стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу;

підвищення ефективності використання всіх видів енергоносіїв, поліпшення стану розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги та погашення заборгованості;

покращення стану  комунального обслуговування населення.

4. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації до 10 числа місяця, що настає за звітним, надавати до відділу економічного розвитку і торгівлі вичерпну інформацію з детальним аналізом стану виконання основних показників соціально-економічного розвитку району.

5. Направити в установленому порядку проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Павлоградського району на 2015 рік на розгляд та затвердження сесії районної ради.

Про хід виконання цього розпорядження інформувати на засіданнях колегії райдержадміністрації щоквартально.

6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації за напрямками роботи, контроль залишаю за собою.

 

В.о. голови райдержадміністрації

І.М.ЧОРНИЙ

baner
baner
baner
baner
baner
baner