baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-418/0/335-14

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

27.10.2014                    м. Павлоград                    № Р-418/0/335-14

 

Про стан    виконавської   дисципліни

та завдання щодо посилення контролю

за виконанням актів та доручень

Президента України, документів

Кабінету Міністрів України,

розпоряджень і доручень

голови облдержадміністрації

та голови райдержадміністрації

Керуючись Законом України „Про місцеві державні адміністрації“, Указом Президента України від 26 липня 2005 року №1132/2005 „Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України“, з метою зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, а також поліпшення роботи з документами у структурних підрозділах райдержадміністрації:

1. Інформацію про  стан виконавської дисципліни в підрозділах райдержадміністрації за 9 місяців 2014 року та завдання щодо посилення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації взяти до відома.

2. Заступникам голови райдержадміністрації, керівнику апарату:

здійснювати постійний контроль за станом виконання підпорядкованими структурними підрозділами завдань та продовжити роботу щодо підвищення вимогливості до керівників підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації за своєчасне і повне  виконання завдань, визначених у директивних документах розпорядженнях і дорученнях голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації;

за результатами виявлених фактів порушень контрольних термінів або неякісного виконання зазначених документів вносити пропозиції щодо притягнення в установленому законодавством порядку до відповідальності керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

здійснювати постійний аналіз стану роботи з контрольними документами, вживати відповідних заходів щодо їх безумовного виконання у відповідності з Положенням, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від  15 липня 2013 року № 252-р-13 „Про затвердження Положення про організацію контролю за виконанням документів органів виконавчої влади вищого та обласного рівня“;

забезпечити неухильне дотримання  вимог пунктів 44,45 Регламенту Павлоградської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 22 липня 2014 року № Р-278/0/335-14 „Про затвердження Регламенту Павлоградської районної державної адміністрації“, в частині відповідальності за організацію і здійснення контролю за виконанням документів;

дотримуватися системи контролю за виконанням  розпоряджень голови райдержадміністрації згідно з вимогами  Положення про розпорядження голови райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації  від 30 серпня 2013 року № 365-р-13 „Про затвердження Положення про розпорядження голови Павлоградської районної державної адміністрації“, забезпечити їх облік, своєчасне інформування  відповідно до встановлених завдань, звітування про остаточне виконання та подання голові райдержадміністрації для зняття з контролю;

здійснити заходи щодо унеможливлення поверхневого підходу до вирішення проблемних питань, визначених у контрольних документах, що не сприяє забезпеченню остаточного їх виконання, якісній реалізації та досягнення поставленої мети;

вжити невідкладних заходів щодо посилення виконавської дисципліни, поліпшення стилю роботи із службовими документами та підвищення рівня персональної відповідальності посадових осіб за виконання покладених на них обов’язків;

за результатами проведеної роботи інформувати голову райдержадміністрації  у січні 2015 року.

 

4. Відділу діловодства і контролю райдержадміністрації:

 

продовжити здійснення попереджувальних заходів щодо поліпшення роботи з виконання актів та доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, забезпечувати систематичне інформування керівництва райдержадміністрації щодо несвоєчасного виконання структурними підрозділами контрольних документів;

забезпечувати діловодний контроль за виконанням вхідних контрольних документів галузевих управлінь та відділів облдержадміністрації, районних підприємств та організацій, які містять завдання оперативного характеру;

забезпечувати ведення єдиних реєстрів контрольних розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, здійснювати щоквартальний аналіз їх виконання;

готувати та надавати до управління діловодства і контролю облдержадміністрації інформацію про стан виконавської дисципліни двічі на рік, до 10 січня та 10 липня;

надавати двічі на рік, до 15 січня та 15 липня, до управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації інформація щодо реагування на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, які були прийняті протягом півріччя;

здійснювати постійний моніторинг виконання контрольних документів з довгостроковим періодичним терміном виконання та  щоквартальний аналіз стану їх виконання.

 

5. Розпорядження голови райдержадміністрації від 28 липня 2014 року № Р-284/0/335-14 „Про стан    виконавської   дисципліни та завдання щодо посилення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації“ зняти з контролю та вважати таким, що втратило чинність.

 

6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження    покласти  на відділ діловодства і контролю райдержадміністрації, контроль – на керівника апарату райдержадміністрації Денисову С.В.

Інформацію про стан виконання завдань розпорядження заслухати на засіданні колегії райдержадміністрації у січні  2015 року.

Голова райдержадміністрації

В.М.ДУДНІК

baner
baner
baner
baner
baner
baner