baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-336/0/335-14

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

03.09.2014                           м. Павлоград                      № Р-336/0/335-14

Про звіт Богуславського сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих повноважень

органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення відділами, управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ     у виконкомі Богуславської сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Звіт Богуславського сільського голови Білокіз В.В. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати Богуславському сільському голові Білокіз В.В.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за сім місяців поточного року за кожним дохідним джерелом та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2014 рік, особливо в частині податку з доходів фізичних осіб, плати за землю.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2014 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2014 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством.  Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення  надходжень  порівняно  з  сумою, врахованою в бюджеті на 2014 рік,спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Забезпечити своєчасне освоєння коштів субвенції з державного  бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності населеного пункту.

2.5. Забезпечити розробку схеми санітарної очистки, відвести в установленому порядку земельну ділянку і облаштувати місце видалення побутових відходів.

2.6. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.7. Протягом другого півріччя 2014 року переглянути умови договорів оренди в частині справляння орендної плати за використання земельних ділянок орендарями, та в разі необхідності, прийняти відповідне рішення сесії сільської ради і укласти додаткові угоди до діючих договорів оренди земельних ділянок.

2.8. Провести протягом поточного року інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури (будівля сільської ради, дитячий садочок, будинок культури, стадіон) під об’єктами комунальної власності, під кладовищами тощо.

2.9. На виконання доручення голови райдержадміністрації від 07 вересня 2009 року № 78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв)” протягом другого півріччя 2014 року оформити та зареєструвати право власності на 13 земельних ділянок взамін сертифікатів, у тому числі спадкоємцям 13-ти земельних ділянок (паїв), власники яких померли („відумерла спадщина”).

2.10. Сприяти до кінця 2014 року виконанню робіт щодо облаштування приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.11. Забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.12. Створити Реєстр приміщень житлового фонду соціального призначення згідно з Законом України „Про житловий фонд соціального призначення”, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.13.  Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.  Розглядати на сесії сільської ради та прийняти рішення про обмеження продажу тютюнових та алкогольних виробів у магазинах, які знаходяться на відстані менше 300 м від навчального закладу.

Проводити роботу серед підприємців, забезпечити наявність рекламної продукції в магазинах щодо заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім.

2.14. Активізувати роботу щодо заключення охоронних договорів на пам’ятки археології.

2.15. Вирішити питання телефонізації сільської бібліотеки.

2.16. Залучати якнайбільше дітей пільгової категорії, зокрема, з багатодітних сімей до художньої самодіяльності.

2.17. Сприяти створенню додаткових місць в дитячому садку для 100% охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років.

2.18. Сприяти реалізації проектів „Реконструкція будівлі профцентру Богуславської ЗШ І-Ш ступенів під навчально-виховний комплекс“, „Реконструкція будівлі корпусу 2 Богуславської ЗШ І-П ступенів під навчально-виховний комплекс“.

2.19. Розглянути можливість виділення коштів на придбання житла на території села Богуслав для запрошення сімейних лікарів для постійного проживання.

2.20. Приділити належну увагу щодо підготовки спортивної бази та місць проведення змагань у серпні та вересні 2014 року в с. Богуслав.

3. Богуславському сільському голові Білокіз В.В. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 19 грудня 2014 року.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації, контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Чорного І.М.

 

Голова райдержадміністрації

В.М.ДУДНІК

baner
baner
baner
baner
baner
baner