baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-338/0/335-14

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

03.09.2014                                  м. Павлоград                      № Р-338/0/335-14

Про звіт Карабинівського сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих повноважень

органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення відділами, управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ     у виконкомі Карабинівської сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Звіт Карабинівського сільського голови Монах К.В. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати Карабинівському сільському голові Монах К.В.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за сім місяців поточного року за кожним дохідним джерелом та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2014 рік, особливо в частині податку з доходів фізичних осіб, плати за землю.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2014 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2014 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством.  Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення  надходжень  порівняно  з сумою, врахованою в бюджеті на 2014 рік,спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Забезпечити своєчасне освоєння коштів субвенції з державного та обласного бюджетів на ремонт та реконструкцію об’єктів соціальної сфер сільської ради.

2.5. Забезпечити розробку схеми санітарної очистки, відвести в установленому порядку земельну ділянку і облаштувати місце видалення побутових відходів.

2.6. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.7. Протягом другого півріччя 2014 року переглянути умови договорів оренди в частині справляння орендної плати за використання земельних ділянок орендарями, та в разі необхідності, прийняти відповідне рішення сесії сільської ради і укласти додаткові угоди до діючих договорів оренди земельних ділянок.

2.8. Провести протягом поточного року інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури (школа, дитячі садочки), під об’єктами комунальної власності, під кладовищами тощо.

2.9. На виконання доручення голови райдержадміністрації від 07 вересня 2009 року № 78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв)” протягом другого півріччя 2014 року оформити та зареєструвати право власності на 1 земельну ділянку взамін сертифікату, у тому числі спадкоємцю однієї земельної ділянки (паїв), власники яких померли („відумерла спадщина”).

2.10. Сприяти до кінця 2014 року виконанню робіт щодо облаштування приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.11. Забезпечити розроблення до 2015 року проекту планування та забудови селища Мінеральні Води, провести коригування проекту планування та забудови села Карабинівка.

2.12. Забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.13.  Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.  Розглядати на сесії сільської ради та прийняти рішення про обмеження продажу тютюнових та алкогольних виробів у магазинах, які знаходяться на відстані менше 300 м від навчального закладу.

Проводити роботу серед підприємців, забезпечити наявність рекламної продукції в магазинах щодо заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім.

2.14. Створити Реєстр приміщень житлового фонду соціального призначення згідно з Законом України „Про житловий фонд соціального призначення”, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.15. Розвивати сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території сільської ради.

2.16. Вжити заходів щодо покращення матеріальної бази закладів культури сільської ради.

Залучати якнайбільше дітей пільгової категорії, зокрема, з багатодітних сімей до художньої самодіяльності.

2.17. Вирішити питання ремонту опалювальної системи сільського будинку культури та бібліотеки.

2.18. Активізувати роботу щодо заключення охоронних договорів на пам’ятки археології.

2.19. Надати допомогу Карабинівському фельдшерсько-акушерському пункту в забезпеченні водопостачанням та відведенні води, а також облаштуванні під’їзної дороги до пункту.

2.20. До 01 вересня 2014 року розглянути питання щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху дошкільників до дитячого садка, а саме: встановлення попереджуючого знаку „Діти“ та поновлення лінії дорожньої розмітки „Зебра“.

2.21. Вжити заходів щодо покращення виконання делегованих повноважень з питань фізичної культури і спорту на території сільської ради та участі команд ФСК „Карабинівка“ у районних змагань.

3. Карабинівському сільському голові Монах К.В. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 19 грудня 2014 року.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації, контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Чорного І.М.

Голова райдержадміністрації

В.М.ДУДНІК

baner
baner
baner
baner
baner
baner