baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

№ Р-243/0/335-14

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

27.06.2014                               м. Павлоград                          № Р-243/0/335-14

Про звіт В’язівоцького сільського

голови щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих

повноважень органів виконавчої влади

Керуючись статтею 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, відповідно до статей 27-39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та враховуючи результати вивчення структурними підрозділами райдержадміністрації стану справ у виконкомі В’язівоцької сільської ради щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Звіт В’язівоцького сільського голови Бондаренка С.В. про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати В’язівоцькому сільському голові Бондаренку С.В.:

2.1. Проаналізувати стан виконання сільського бюджету за 2013 рік за кожним джерелом надходжень та вжити заходи щодо забезпечення виконання показників відповідного бюджету на 2014 рік, особливо в частині податку з доходів фізичних осіб, плати за землю.

2.2. Здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ своєчасно та в повному обсязі з урахуванням впровадження в 2014 році мінімальної заробітної плати.

2.3. Вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання затверджених на 2014 рік обсягів власних надходжень бюджетних установ та їх використання за напрямами, визначеними чинним законодавством.  Своєчасно вносити зміни до кошторисів за спеціальним фондом у випадках перевищення  надходжень  порівняно  з  сумою,   врахованою в бюджеті на 2014 рік,спрямувати надходження, насамперед, на погашення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

2.4. Забезпечити виготовлення кошторисної документації за кошти місцевого бюджету для отримання коштів з державного або обласного бюджету на ремонт доріг.

2.5. Вирішити питання фінансування робіт з приведення до належного санітарного та естетичного стану полігону ТПВ в с. В’язівок.

2.6. Активізувати проведення робіт, затверджених Програмою розвитку земельних відносин та з охорони і раціонального використання земель, якою  передбачено фінансування (у тому числі за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, інвентаризації земель, захист земель різного цільового призначення від ерозії, заболочення, вторинного засолення, переущільнення, зсувів, рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень, відновлення та розширення площ лісів, створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, очищення балок від продуктів ерозії.

2.7. Переглянути умови договорів оренди в частині справляння орендної плати за використання земельних ділянок орендарями, та в разі необхідності, прийняти відповідне рішення сесії сільської ради і укласти додаткові угоди до діючих договорів оренди земельних ділянок.

2.8. Провести протягом поточного року інвентаризацію земель під об’єктами соціальної інфраструктури, комунальної власності, під кладовищами тощо.

2.9. На виконання доручення голови райдержадміністрації від 07 вересня 2009 року № 78-д „Про завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам сертифікатів (паїв)” протягом першого півріччя 2014 року оформити та зареєструвати право власності на  68 земельних ділянок взамін сертифікатів, у тому числі спадкоємцям 7-ми земельних ділянок (паїв), власники яких померли („відумерла спадщина”).

2.10. Провести до кінця 2014 року корегування генеральних планів с. В’язівок та с.Веселе.

2.11. Сприяти виконанню робіт до кінця 2014 року щодо облаштування приміщень соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та безперешкодністю переміщення всередині приміщень.

2.12. Забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

2.13. Забезпечити виготовлення проектної документації щодо визначення меж зон охорони пам’яток архітектури місцевого значення:  будівлі Свято-Миколаївського храму (охоронний номер 241) та лікарні (охоронний номер 242) в с. Вязівок.

2.14. Сприяти проведенню капітального ремонту харчоблоку дошкільного навчального закладу „Ромашка” до 01 вересня 2014 року.

2.15. Здійснитизаміну міжкімнатних дверей та шаф для дитячого одягу в роздягальні дошкільного навчального закладу до 01 грудня 2014 року.

2.16. До 01 вересня 2014 року вирішити питання щодо придбання комп’ютерної техніки та підключення до мережі Інтернет.

2.17. Тримати на постійному контролі роботу торгівельних закладів у частині недопущення продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям.

2.18. Створити житловий фонд соціального призначення згідно з Законом України „Про житловий фонд соціального призначення”, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку.

2.19. Вжити заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури на території сільської ради.

2.20. Вирішити питання щодо проведення косметичного ремонту сільського будинку культури (3-х кімнат для занять, підлоги глядацької зали, оновлення освітлення сцени, придбання нового сценічного взуття для дитячих танцювальних колективів та жіночого і чоловічого вокальних гуртів), а також проведення капітального ремонту котельні СБК (оновлення даху).

2.21. Виділити кошти на косметичний ремонт та комплектування фонду сільської бібліотеки.

2.22. Активізувати роботу щодо заключення охоронних договорів на пам’ятки археології.

3. В’язівоцькому сільському голові Бондаренку С.В. інформувати письмово голову райдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження у термін до 15 грудня 2014 року.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації, контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Чорного І.М.

 

Голова райдержадміністрації

В.М.ДУДНІК

baner
baner
baner
baner
baner
baner